Deelraad wil verwijdering woonboot en aanscherping van de regels

Woonboot moet onder de bruggen door kunnen varen

Prinsengracht bij Elandsgracht in 1892/95 (G.H. Breitner). Merk op hoe ruimtelijk de openbare ruimte is. De stad komt daardoor tot zijn recht. Het gigantisch woonschip afgemeerd in de Prinsengracht. Het zal maar voor je deur liggen.
In de commissievergadering van het Stadsdeel Centrum op donderdag 19 december 2002 werd de komst van de grote woonboot De Lieve in de Prinsengracht bij de Elandsgracht uitgebreid besproken. In eerste instantie stond het onderwerp 'notitie verplaatste woonboot Prinsengracht t.o. 278-280' voor 10 uur 's avonds op de agenda, maar vanwege de grote opkomst op de publieke tribune werd de bespreking van dit agendapunt vervroegd.
Met een kraan werd de opbouw van dit 'historische schip' op 18 november 2002 in de gracht getakeld.

Na twee insprekers aangehoord te hebben (Peter Berkhout, bewoner van de Prinsengracht, en Walther Schoonenberg, voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad - zie: discussiebijdrage), sprak de commissie zich uit voor verwijdering van het woonschip en aanscherping van de regels: een woonschip moet onder de bruggen door kunnen varen.
Wethouder Frankfurther reageerde in eerste termijn dat zijn mening over het gebruik van de grachten in de historische binnenstad als bekend verondersteld moet worden. Hij zegde toe de regels te willen aanscherpen en in de toekomst alle vervangingen van woonarken en -boten te laten toetsen door de Welstandscommissie en door de Commissie van Historische Schepen, als het om historische schepen gaat. De procedure ten aanzien van het woonschip De Lieve is zorgvuldig geweest. In de huidige regels was het voor dit woonschip niet nodig advies in te winnen bij de genoemde commissies omdat de kajuit van het historische schip 'demontabel' is.
In tweede termijn vond de commissie dat te mager. De wethouder stelde dat een verandering van de regels voor dit schip geen gevolgen meer kan hebben: er is al een ligplaatsvergunning verleend en geen rechter zal intrekking daarvan accepteren. De wethouder was wel bereid met de eigenaar te gaan praten en voor dit schip naar een betere locatie uit te zien, maar dan kan alleen op basis van vrijwilligheid gebeuren. De commissie vroeg zich vervolgens af of het niet mogelijk was dat het Stadsdeel bij de hoorzitting van de Raad van State zelf ook 'bedenkingen' zou uiten – het ging immers om een erfenis van de centrale stad –, in welk geval de kans groter wordt dat de bewoners in het gelijk worden gesteld. De wethouder gaat de gevoelens van de commissie overbrengen aan het Dagelijks Bestuur. Er is nog genoeg tijd om deze kwestie desnoods in de Deelraad te bespreken (de hoorzitting wordt in april/mei 2003 verwacht).

[Fotoreportage van de plaatsing van het woonschip]
[Inspraakbijdrage van Walther Schoonenberg]
[Adhesiebetuiging bezwaarschrift Raad van State]
[Eerder bericht]

(W.S., 22/12/2002, update 13/4/2003)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.