[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Prinsengracht 453 / Berenstraat 30

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
Stadsdeel Amsterdam-Centrum
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvrage Prinsengracht 453 / Berenstraat 30 nr 81-03-0441

Geacht College,

Daartoe bevoegd krachtens een bij U ingediende algemene machtiging, deel ik U namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede, dat wij bezwaar maken tegen het verlenen van de hierboven genoemde vergunning, op de volgende gronden.

  1. De getekende ronde buis op de hoek van Prinsengracht 453 / Berenstraat 30 loopt aan de bovenzijde uit in een rondlopende, schuin in het dakvlak aangebrachte uitstekende erker. Een dergelijk bouwsel komt nergens in de omgeving van het gebouw voor en is derhalve op deze plaats onaangepast en niet acceptabel.
  2. De bouwvergunning voor de percelen Berenstraat 26 en 28 is verleend in augustus 2002 doch tot dusver niet uitgevoerd. De aard van deze bouw is niet uitgewerkt of gedetailleerd. Als de bouw alsnog zou plaats vinden volgens de schets, die voorkomt op de bouwaanvrage voor Berenstraat 30, dan zoo dat tot gevolg hebben dat er een duidelijke onderbreking van de gevelwand en de raampartijen ontstaat, die behoort te worden voorkomen.
  3. De gevelwand van nr 30 is asymmetrisch doordat aan de straatzijde 2 winkelruimten van geheel verschillende omvang en bouw worden voorgesteld, terwijl aan de linkerzijde een steeg toegang geeft tot de achterzijde van Berenstraat 30.
  4. De bouwhoogte van Berenstraat 30 wordt onderbroken door een lijstgevel aan de linkerzijde en een schuine kap aan de rechterzijde, met een hoogteverschil van 3 meter.
    Het ontworpen gebouw sluit op vele punten niet aan bij de bestaande bebouwing en andere panden aan de Prinsengracht en in de Berenstraat. Het geheel maakt een rommelige en niet doordachte indruk. De gevelwand is bizar en het dak verloopt met verscheidene hoogtesprongen. De bouw sluit op geen enkele wijze aan bij de naastgelegen panden van Prinsengracht 447, 449 en 451.

Ik verzoek U namens de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad de gevraagde vergunning niet te verlenen.

Hoogachtend,

J.H. Jonker

Amsterdam, 29 december 2003