Openbare bibliotheek aan het Oosterdok

Zienswijze

Aan het college van Burgemeester
en Wethouders van Amsterdam
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Betreft: bouwaanvraag A1/0018-2004, openbare bibliotheek aan het Oosterdok

Geacht college,

Van 5 tot en met 18 februari ligt een bouwaanvraag voor een nieuwe bibliotheek aan het Oosterdok ter inzage. Daartoe bevoegd krachtens een in uw bezit zijnde algemene machtiging deel ik u namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede dat de manier waarop het bouwplan de hoogtegrenzen in het bestemmingsplan overschrijdt en de wijze waarop toepassing wordt gegeven aan de vrijstellingsbevoegdheid voor technische voorzieningen bij ons op bezwaren stuit.
Wij hebben onze bezwaren al verwoord in een zienswijze op de in procedure gebrachte anticipatie op de bestemmingsplanwiiziging, nummer A9/0001-2003. Om niet in herhaling te vervallen verwijzen wij naar onze brief terzake d.d. 18 december 2003, die wij als bijlage toevoegen.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.B.H.E. Pinkse

Amsterdam, 12 februari 2004

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.