[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Houtmankade 73

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
postbus 202
1000AE Amsterdam

Betreft: Aanvraag bouwvergunning 81-04-0005, monumentenaanvraag 03-02-0, Houtmankade 73

Geacht bestuur,

Van 15 jan. tot en met 28 jan. 2004 ligt bovengenoemd bouwplan ter inzage.
Daartoe bevoegd krachtens een in uw bezit zijnde algemene machtiging deel ik u namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede dat wij bezwaren hebben tegen dit plan. Het is een orde 2 pand, een ensemble vormend met drie buurpanden en iets andere panden in dezelfde stijl en uit dezelfde periode.
Tegen het wijzigen van de indeling van vier naar twee appartementen op zich hebben wij geen bezwaar. Waar wij wel bezwaar tegen hebben is de ingreep op de zolderverdieping aan de achterzijde. Dit is in de Houtmanstraat, d.w.z. de secondaire voorgevel van het pand.
De kap is zelfs in deze smalle straat vanaf straatniveau goed zichtbaar.
De noordelijke toegang tot de Houtmanstraat begint in de Planciusstraat, van waaruit het pand eveneens zeer goed zichtbaar is.
Er wordt 3,50 m. van de kap verwijderd ten behoeve van het maken van een dakterras. De kap is voor- zien van een schilddak waarin centraal gesitueerd een markante dakkapel met gebogen fronton. Zie hiervoor de bij de stukken geleverde foto’s.
Op het zeer pover getekende gevelaanzicht van de nieuwe toestand blijft van fries/kroonlijst/dakgoot een armzalig residu over. De principedetails geven weinig informatie betreffende het materiaalgebruik.
Ons lijkt het plan onacceptabel, immers zowel de kapcontour als de dakkapel verdwijnen. En van de detaillering van de kroonlijst is niet de moeite genomen op het gevelaanzicht iets te tekenen. De precedentwerking zal funest zijn voor overige panden, wel of niet in de buurt.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.J. Sandburg

Amsterdam, 26 januari 2004