[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Herenstraat 30-32

Zienswijze

Aan het college van Burgemeester
en wethouders van Amsterdam
p/a Dienst Binnenstad
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Geacht college,

Als afgevaardigde van de commissie Waakhond van de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad maak ik bezwaar tegen het verlenen van een bouwvergunning nr. 01.00.0580 Herenstraat 30-32 voor het oprichten van zeven woningen en twee winkels.

De Herenstraat
met invulling van het gat

De voorgestelde vormgeving van de voorgevel met horizontale gevelbrede schuiframen over drie verdiepingen met een eenvormig-wijkend dak over drie percelen is qua bouwmassa en stilering een storende dissonant in deze omgeving.
De karakteristiek van de Herenstraat wordt bepaald door een opeenvolging van individueel vormgegeven panden met karakteristieke hoogteverschillen, daarnaast draagt een symfonie van gevarieerde verticale raamindelingen bij tot een levendig, zeer Amsterdams straatbeeld.
De voorgestelde vormgeving van gevel en bouwmassa lijkt ons te meer onwenselijk gezien de inspanning welke de afgelopen jaren geleverd is bij de reconstructie en restauratie van de rij panden aan de overzijde. Wij ervaren het voorgestelde ontwerp als weinig gevoelig, zo niet onverschillig en in hoge mate ongewenst. Wij pleiten er daarom voor zorgvuldiger met deze locatie om te gaan en te herstellen wat in een periode van armoede, onverschilligheid en geldgebrek verloren is gegaan.
Als aanvullende informatie sluit ik hierbij een fotokopie (foto gemeentearchief) in van de gevelrij zoals die zich in het verleden presenteerde.

Hoogachtend, namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

E.A. Bos

Amsterdam, 24 augustus 2000