Damrak 80-81

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvraag : 81.03.0472, monumentenaanvraag: 03.03.0323, Damrak 80-81

Geacht bestuur,

De aanvraag behelst een wijziging van de belettering van de onderpui.
Hiertegen willen wij de volgende bezwaren inbrengen.
Het gaat hierom een opmerkelijk gaaf gebleven gevel, het betreft hier namelijk een buitengewoon voorbeeld van een geslaagde totaal-vormgeving zoals deze nagestreefd werd in de Art-Nouveau architectuur.
Amsterdam bezit helaas weinig hoogtepunten uit deze interessante stijlperiode. Een goede reden om dit gevelbeeld op deze markante plaats maximaal te beschermen. Immers, de toegepaste materiaalkeuze, ornamentiek, kleur, smeedwerk en vooral ook de letterkeuze zijn dermate stijlvast op elkaar afgestemd, dat eigenlijk elke verdere toevoeging die dit beeld verstoort, en daardoor een vorm van verminking betekent.
Daarnaast realiseren wij ons dat aan het belang van de nieuwe huurders c.q. eigenaar niet voorbij gegaan kan worden.
Het lijkt ons een betere oplossing om het logo inpandig in de ingangspartij of op de terugliggende glaspui aan te brengen, eventueel met een bescheiden schaalvergroting.
Indien deze aanpak als onaanvaardbaar ervaren wordt en het logo toch op het smeedwerk geplaatst wordt, pleiten wij voor een lagere plaatsing - onder het woord Bank - op de basislijn van de smeedwerk-boog (zie bijgaande tekening).
Dit is o.i. technisch mogelijk omdat het eronder liggende hekwerk naar de binnenzijde geopend wordt.

Wij geven u in overweging het voorstel in bovengestelde zin te laten aanpassen.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

E. A. Bos

Amsterdam, 19 januari 2004

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.