Zienswijze

Bouwketen- en containerplatform in het Damrak

Aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
p/a Dienst Binnenstad
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Hooggeacht College,

Het bouwketen- en containerplatform in het open water van het Damrak, een werkeiland van minstens 112 zeecontainers, ca. 110 m lang en 17 m breed, ligt op slechts 7 meter van de gevelwand van de huizen van de Warmoesstraat. De hoogte is, indien er twee lagen containers komen, zo'n 10 m boven het wateroppervlak. Het platform komt op palen te staan, die ingeheid zullen moeten worden. Afgezien van de mogelijke schade voor de bewoners van de huizen, zowel direct in de zin van funderingsschade en economische waardedaling als indirect in de zin van bederf van uitzicht en woongenot, is hier sprake van een niet in geldelijke waarde uit te drukken schade aan het beschermd stadsgezicht. Het containerdorp tast één van de mooiste stukken van de Amsterdamse binnenstad ernstig aan, namelijk één van de zeldzame nog aanwezige plaatsen in de historische stad waar de huizen in het water staan. De gemeente heeft op verschillende beleidsterreinen uitgesproken dat het proces van dichtslibben van het openbaar water moet worden gestopt (bijvoorbeeld in het Waterplan Amsterdam).

Bouwtekeningen
containerdorp in het
natte Damrak

In het geval van het Damrak zal zorgvuldig omgaan met de nog aanwezige monumentale waarden een dam opwerpen tegen de verloedering aan de overzijde: de steeds verder in omvang uitdijende rondvaartbotensteigers en wildgroei aan reclameuitingen, uitstallingen en uitbouwen aan de huizenzijde van het Damrak. De allure van het Damrak bevindt zich dan ook aan de zijde waar de huizen in het water staan. Precies op die plaats heeft de gemeente nu, ogenschijnlijk zonder enige belangenafweging, gekozen voor een containerdorp dat het uitzicht naar de zijde van het Damrak, waar wel nog allure is, voor lange tijd zal bederven. Op deze wijze zullen alle pogingen om het Damrak in aanzien en kwaliteit te verbeteren weinig vruchtbaar blijken.
Derhalve tekenen wij bezwaar aan tegen het voorgestelde containerdorp en hopen wij dat een alternatieve locatie, bijvoorbeeld aan de andere zijde van de bruggen over het Damrak, kan worden gevonden.

Met de meeste hoogachting,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Walther Schoonenberg, voorzitter
Geurt Brinkgreve, secretaris

Amsterdam, 27 december 2000

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.