Werkgroep Open de Grachten

Persbericht

Ten aanzien van het grachtenplan heeft de VVD-deelraadsfractie verklaard dat er eerst een buurtvisie moet worden ontwikkeld en de PvdA sloot zich daar vervolgens bij aan. Wij vinden de timing van dit voorstel ongelukkig - op dit moment zijn de burgers aan het woord - maar wij hebben wel begrip voor het ingenomen standpunt.

Het is ons inziens volkomen juist dat er goed naar de buurt moet worden geluisterd. Om die reden ondersteunen wij het idee om een integrale buurtvisie te ontwikkelen, mits er een duidelijke einddatum is en de resultaten van eerdere discussies worden meegenomen. Naar aanleiding van het Bestemmingsplan Jordaan en het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte hebben er in de buurt al vele discussies plaatsgevonden, waaraan o.a. de beheergroepen, de wijkcentra en ook VVAB-leden hebben meegedaan. De VVAB probeert in haar strijd voor behoud en herstel van de binnenstad altijd aansluiting te zoeken bij actieve buurtgroepen en heeft nimmer een eenzijdige monumentenvisie gehad, maar altijd gehandeld binnen een totaalvisie op de binnenstad. Resultaten zijn alleen mogelijk in samenwerking met de mensen in de buurt. Dat was in de Nieuwmarktbuurt al zo, maar ook in de Jordaan toen grootschalige sloop dreigde.

Het is spijtig dat de buurt met betrekking tot het terugbrengen van water zo verdeeld is. Ten onrechte wordt overigens het beeld geschetst dat ondernemers Ún bewoners massaal tegen zijn. Objectieve onderzoeken van de Dienst O&S wijzen anders uit. Kennelijk voelt een zwijgende meerderheid van 75% onder de binnenstad- en buurtbewoners zich door de huidige vorm van inspraak niet uitgenodigd en schrikt terug voor de emotionele toon waarop het debat wordt gevoerd. De politiek doet er goed aan het gesprek met de buurt op een wijze te voeren die meer bewoners de mogelijkheid biedt om met respect gehoord te worden. Dat vraagt andere middelen dan de huidige vorm van inspraakavonden. VVD en PvdA kunnen dan bewijzen dat hen gaat om afspraken met en de stem van de hele buurt.

Wij stellen tevens vast dat alles nu weer open ligt: ook andere gedempte grachten, zoals de Palmgracht (waarvoor wij al eerder pleitten), doen weer mee. Op 26 oktober vindt een tweede inspraakbijeenkomst plaats, die op verzoek van de VVD-fractie ook over de Palmgracht zal gaan. Wat ons betreft doet ook de Lindengracht weer mee. Wij benadrukken dat de VVAB nimmer een specifieke voorkeur heeft uitgesproken voor de Westerstraat of de Elandsgracht. Het is de deelraad geweest die op voorstel van de PvdA het haalbaarheidsonderzoek om bezuinigingsredenen heeft beperkt tot deze twee locaties. Ook de combinatie gracht-garage ligt voor ons open: als het mogelijk blijkt een gracht en een parkeergarage op verschillende plaatsen te realiseren, heeft dat onze voorkeur. Er kan dan immers een echte Amsterdamse gracht worden gemaakt, met een meer passend profiel. Het standpunt dat een nieuwe gracht het karakter van een echte gracht moet hebben, wordt breed gedragen en is het enige standpunt van waar veel voor- en tegenstanders uit de buurt het over eens zijn. De tegenstanders zeggen dat echter om het huidige plan af te branden; de voorstanders om het te verbeteren.

Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

Walther Schoonenberg
voorzitter

[Werkgroep Open de Grachten]

(8/10/2004)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.