Stadsdeel geeft vergunning voor 'tuinhuis'

VVAB in verzet tegen zwembad in keurtuin

De VVAB heeft bij het stadsdeel bezwaar aangetekend tegen een vergunning om in een beschermde keurtuin tussen de Heren- en Keizersgracht een zwembad aan te leggen. De aanvrager maakt gebruik van de mogelijkheid die het bestemmingsplan biedt om een nieuw tuinhuis te bouwen. Het zwembad is gemaskeerd als een modern glazen tuinhuis.
Artist’s impression van het zwembad in de keurtuin van Herengracht 572 (Buro Lines).

De vereniging heeft betoogd dat het aanleggen van een zwembad in een beschermde keurtuin in strijd is met het bestemmingsplan. Immers, het bestemmingsplan definieert een tuinhuis als "een niet aan het hoofdgebouw verbonden gebouw, bestaande uit één bouwlaag, al dan niet voorzien van een kap, gesitueerd op een keurtuin en met een sierfunctie. Tuinhuizen zijn onlosmakelijk onderdeel van de stedenbouwkundige structuur en zijn bedoeld om kortstondig te verpozen en om aan tuingebruik gerelateerde zaken in op te slaan". De functies van een tuinhuis zijn aldus kortstondig verpozen en opslag tuinmateriaal. In een keurtuin zijn geen andere gebouwen toegestaan dan tuinhuizen, gedefinieerd op heldere en eenduidige wijze in het bestemmingsplan. De aanvrager tracht misbruik te maken van de uitzondering op het bouwverbod door een zwembad te maskeren als een tuinhuis. Wat er wordt voorgesteld te bouwen, heeft echter door de architectuur van een vrijwel geheel glazen gevel, de omgedraaide oriëntatie op de Keizersgracht en het niet bouwen tegen de blinde muur van de bestaande tuinhuizen maar middenin de tuin niets te maken met de historische typologie van het tuinhuis. De keurtuinen vertegenwoordigen in het gebied van het Unesco Werelderfgoed zeer hoge cultuurhistorische waarden die niet aangetast mogen worden. Het aanleggen van een zwembad in deze groene oases is grensverleggend.

De VVAB achtte het tevens noodzakelijk bij de rechtbank om een voorlopige voorziening te vragen. Het bezwaar heeft namelijk geen opschortende werking. Zolang de bezwaarprocedure loopt, mag er niet worden gebouwd.

Omwonende bewoners zijn eveneens tegen het zwembad in verzet gekomen, vooral vanwege de dreigende aantasting van hun woongenot. De vereniging werkt in deze kwestie samen met de Werkgroep Keurtuinen van het Wijkcentrum d'Oude Stadt, die al vele jaren, in samenwerking met onze vereniging, op de bres staat voor het behoud en herstel van de keurtuinen.

Meer lezen:
[Bezwaarschrift] (19/4/2013)
[Zienswijze] (4/3/2013)

(WS, 2/5/2013)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.