Hogesluis wordt gesloopt en misschien niet herbouwd

De Hogesluis in betere tijden.
De vereniging is bijzonder verontrust over het bericht dat de gemeente overweegt de in restauratie zijnde Hogesluis (brug 246 van de Sarphatistraat over de Amstel) niet in de oude staat terug te brengen maar te vervangen door een eenvoudige betonnen wipbrug.

De Hogesluis is een prachtig monument, gebouwd door W. Springer in 1883, en belangrijk onderdeel van de stadsverfraaiing van Sarphati, waaraan wij ook de monumentale panden aan het Frederiksplein en het Amstelhotel hebben te danken. De brug herinnert bovendien aan het Paleis voor Volksvlijt. De brug, ooit onderdeel van de stadsmuur, is als afsluiting van de Amstel niet weg te denken uit het beschermd stadsgezicht.

De gemeente hanteert nu gelegenheidsargumenten van bedenkelijk allooi: het monument moet om bouwkundige redenen nu eenmaal gesloopt worden. En een gesloopt monument is voor altijd weg. Zonder monumentenstatus is ook herbouw niet toegestaan: dat is pseudo-historisch (zie ook de discussie over de Haringpakkerstoren). Zo bezien zou, schreef de wethouder in een email, de sloop van de Hogesluis niet in strijd zijn met de Unesco-aanwijzing. Dat is allemaal klinkklare onzin die moet verdoezelen dat de Rijksmonumentenstatus de verplichting met zich mee brengt om de brug zo goed mogelijk te herstellen, met hergebruik van alle afkomende materialen.

Het oorspronkelijke restauratieplan voor de Hogesluis, waarvoor een monumentenvergunning is verleend.

De vereniging kan niet leven met een onttakelde Hogesluis. Dat zou niet alleen een verkeerd signaal geven naar de Unesco, die deze zomer moet beslissen over de plaatsing van de 17e-eeuwse grachtengordel op de Werelderfgoedlijst. Het zou tevens een verkeerd voorbeeld geven aan de vele particuliere monumenteneigenaren die met tegenvallers te maken krijgen. Als met dat argument Rijksmonumenten mogen worden gesloopt loopt een groot gedeelte van onze mooie stad gevaar. Ook om die reden dient de gemeente hier het goede voorbeeld te geven. Dit geldt te sterker, nu de bouw van de Noord-Zuidlijn doorgaat zonder dat de immense kosten van dat project ooit van overwegende betekenis zijn geweest.

De huidige sloopwerkzaamheden vinden plaats op basis van een in 2007 verleende monumentenvergunning. In de vergunning is opgenomen dat de brug zal worden gedemonteerd en dat alle historische onderdelen van natuursteen en versieringen weer worden teruggeplaatst. Als de gemeenteraad hiertoe besluit, gaat dat volgens de gemeente in totaal 28,5 miljoen euro kosten. Voor de tweede optie, een nieuw te bouwen eenvoudige ophaalbrug, worden de kosten geraamd op 21,5 miljoen euro, dat is dus 7 miljoen euro goedkoper. Echter, voor dat alternatieve plan moet opnieuw een monumentenvergunning worden aangevraagd. De vereniging zal daartegen bezwaar aantekenen omdat het de verdwijning van de Hogesluis uit het stadsbeeld betekent. Dat zal leiden tot vertraging.

UPDATE: Raadsadres van vier Amsterdamse organisaties

De Bond Heemschut, Genootschap Amstelodamum, Cuypers Genootschap en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben op 23 april een Raadsadres ingezonden over de sloop van de Hogesluis. Daarin zeggen de genoemde organisaties dat zij niet akkoord gaan met het bouwen van een moderne variant van de Hogesluis. De organisaties zullen zich daartegen verzetten. De Hogesluis dient zo goed mogelijk te worden hersteld, met hergebruik van alle afkomende materialen.

[Raadsadres]

(W.S., 17/4/2010, gewijzigd 23/4/2010)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel 4 reacties op dit artikel.

Wat hier gebeurd is hemeltergend. De gemeente wist heel goed dat de brug uiterst kwetsbaar is en moet er alles aan doen om deze in oude staat te herstellen. Wat het ook moge kosten!!
Vincent Prange

 Vincent Prange 18/10/2010 18:26:15

Toen ik dit las toch even gecontroleerd of het geen één april meer was. Het raakt me echt en ik denk met mij velen, ik hoop dat de gemeente tot inkeer komt en dit belachelijke besluit niet uitvoert; ik kan me herinneren dat bij de voorlegging van dit plan nadrukkelijk herstel en behoud van de monu..
[Meer lezen]

 Jasper van Dam 20/4/2010 21:40:37

Zeer spijtig dat dit staat te gebeuren. Het argument van de wethouder om de brug te slopen omdat het niet de UNESCO-aanwijzing in natuurlijk geen onderbouwing. Dit kan dus niet zomaar als een vrijbrief gezien worden!

 A.E. Sermon 17/4/2010 22:20:04

SCHANDE !!!
Met alle middelen vechten tegen deze gewetenloze, van elke historie verstoken
gemeenteraad.

 Pim Ruijter 17/4/2010 18:30:29

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.