Nieuwbouw Fortisgebouw, Rokin

Vereniging luidt de noodklok en dringt aan op beeldkwaliteitsplan

De VVAB heeft in een adres aan de deelraad Centrum aangedrongen op het opstellen van een beeldkwaliteitsplan, om te voorkomen dat de nieuwbouw ter plaatse van het voormalige Fortisgebouw een aanslag op de beschermde binnenstad gaat betekenen. Dit naar aanleiding van geruchten dat opnieuw een aanvraag voor een glaspaleis in aankomst is.
Het voormalige kantoor van Fortis aan het Rokin. Zo was het Rokin ooit (merk ook het water op).

Op 28 november vorig jaar verzocht de VVAB het stadsdeel Centrum nadere welstandskaders te stellen voor eventuele nieuwbouw aan het Damrak en Rokin. Dit verzoek deed de vereniging naar aanleiding van de verbouwing van bestaande niet-monumentale gebouwen voor de NRC aan het Rokin en Rokin-Plaza daar schuin tegenover. De Welstandsnota en het welstandstoezicht aan de hand van deze door het bestuur vastgestelde criteria hebben naar het oordeel van de vereniging niet het gewenste resultaat opgeleverd: de nieuwbouw vormt een aantasting van het beschermd stadsgezicht.
Om een herhaling, nu bij het voormalige Fortisgebouw, te voorkomen, heeft de vereniging nu voorgesteld een beeldkwaliteitsplan op te stellen.

Onlangs ontdekte de VVAB dat het stadsdeel in 2010 een stedenbouwkundige analyse heeft gemaakt in verband met de eventuele vernieuwbouw van Fortis. Het stadsdeel is er goed in geslaagd dit voor iedereen geheim te houden. Weliswaar betreft het hier geen beeldkwaliteitsplan, maar een stedenbouwkundige analyse, maar deze studie is van groot belang voor het bepalen van kaderstellende eisen aan de nieuwbouw, zodat deze kans wordt benut en de schade aan het stedenbouwkundig weefsel kan worden hersteld c.q. verzacht. Uit het document blijkt dat de specialisten van het stadsdeel vinden dat, indachtig deze doelstelling, het huidige gebouw te groot is en moet worden opgesplitst in vier of vijf gebouwen, zodat de laat-19de- eeuwse perceelsindeling terugkeert. Bovendien zou de bovenste verdieping geschrapt moeten worden, om het gebouw in maat en schaal passend te maken in de omgeving. Verder staan er belangrijke aanbevelingen in als het behoud van de stegenstructuur en het anders vormgeven van de gevels van Rokin en Nes.
De VVAB deelt deze uitgangspunten en beschouwt ze als noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarden die aan de nieuwbouw moeten worden gesteld. Er dienen ook eisen te worden gesteld ten aanzien van architectonische kwaliteit, kleur en materiaalgebruik van het gebouw. Deze kans het Rokin te verbeteren, doet zich slechts eens in de eeuw voor.

De vereniging heeft reeds aangekondigd bezwaar te zullen maken, indien opnieuw een aanvraag voor een glaspaleis wordt ingediend.

UPDATE. Op 3 februari stuurde de Bond Heemschut een adhesiebetuiging aan de deelraad. Ook de Bond zal bezwaar aantekenen indien sprake zal zijn van een grootschalige ontwikkeling die niet past in de binnenstad. Op 12 februari stuurde de Amsterdamse erfgoedorganisaties, vertegenwoordigd in het Amsterdam Overleg, een gezamenlijke brief aan het gemeentebestuur, waarin zij hun bezorgdheid uitspreken over de nieuwbouwontwikkelingen aan het Damrak/Rokin.

(WS, 18/1/2013, update 12/2/2013)

Meer lezen:
[Opnieuw een glaspaleis aan het Rokin] (zie ook Binnenstad 254)
[Een glazen gevel met LED-schermen in het hart van de stad] (Binnenstad 252)

[Gezamenlijke brief Amsterdam Overleg] (PDF-bestand, 7 februari 2013)
[Adhesie Bond Heemschut] (PDF-bestand, 3 februari 2013)
[Raadsadres] (PDF-bestand, 1 februari 2013)
[Raadsadres] (PDF-bestand, 17 januari 2013)
[Raadsadres] (PDF-bestand, 28 november 2012)
[Stedenbouwkundige analyse] (PDF-bestand, maart 2010)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.