Vereniging vol lof over Rode Loper

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad heeft samen met de Bond Heemschut in een schriftelijke inspraakreactie zijn waardering uitgesproken over de herinrichtingsplannen voor de openbare ruimte in het stadshart, de zogenaamde Rode Loper. De vereniging is vol lof over de voorgestelde verbetering van de openbare ruimte, die geheel in overeenstemming is met het destijds door Guusje ter Horst ingezette beleid schoon, mooi en ruimtelijk.

Het project Rode Loper is in 2003 gestart om de herinrichting in stadsdeel Centrum boven het tracé van de Noord/Zuidlijn voor te bereiden. Het gaat om: Damrak, Beursplein, Beursstraat, Oude Brugsteeg, Rokin, Oude Turfmarkt, Vijzelstraat, Vijzelgracht en de Nieuwe Vijzelstraat. De vereniging heeft destijds deelgenomen aan een expertmeeting en gevraagd zoveel mogelijk uit te gaan van het Handboek Openbare Ruimte, dus het gebied op een vergelijkbare wijze te behandelen als de rest van de binnenstad. Het hoeft niet bovengronds zichtbaar te worden gemaakt dat onder dit tracé de metro rijdt. De vereniging vraagt de metroingangen zo terughoudend mogelijk te ontworpen, dat wil zeggen zo klein en laag mogelijk te houden. Een zo bescheiden mogelijke entree is in het belang voor het stadsgezicht, zeker omdat we weten dat deze worden ontworpen door architectenbureau Benthem Crouwel. Op de inspraakavond heeft een vertegenwoordiger van de vereniging expliciet gevraagd om deze ontwerpen onderdeel te laten zijn van een inspraaktraject.

Ook is gevraagd om een verkeerscirculatieplan om te kunnen beoordelen of de Vijzelstraat autoluwer kan worden gemaakt, bijvoorbeeld door éénrichtingsverkeer in te stellen. Als de Vijzelstraat autoluw wordt kan er ook een verdere kwaliteitsslag worden gemaakt. De stoep kan breder worden en er kunnen zelfs bomen geplant worden. Deze insteek staat diametraal tegenover die van de Amsterdam City die de touringbussen zelfs tot op de Dam wil laten komen en voorstelt alsnog af te zien van de 'knip' in de stadshartlus en de Prins Hendrikkade bij het Open Havenfront niet te versmallen, beslissingen die enkele jaren geleden met instemming van de vereniging zijn genomen en vastgelegd in het programma van uitgangspunten voor het Stationseiland. Dat zou een stap terug zijn. De vereniging wil minder, niet meer auto's en autobussen.

De vereniging doet ook enkele specifieke voorstellen, zoals niet alleen aan de oostzijde, maar ook de westzijde van Damrak en Rokin kroonlantaarns te plaatsen en zoveel mogelijk af te zien van verkeersborden. Ook de gebouwde terrassen en goederenlift op het Damrak dienen verwijderd te worden.

(WS, 12/3/2011)

(Uit: Binnenstad 246 (mei 2011)

Meer lezen:
[Inspraakreactie] (additionele opmerkingen) (17 maart 2011)
[Inspraakreactie] (samen met de Bond Heemschut) (8 maart 2011)

[Informatiepagina stadsdeel Centrum]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.