Geurt Brinkgreve Restauratieprijs naar de Oude Kerk

Op de viering van de Amsterdam Verjaardag, in het museum Het Grachtenhuis op de Herengracht, werd bekend gemaakt dat de Geurt Brinkgreve Restauratieprijs dit jaar gaat naar: de Stichting de Oude Kerk, voor de restauratie van de Oude Kerk, begonnen in 1955 en officieel afgesloten in 2013.
De Oude Kerk

De oorkonde van de Geurt Brinkgreve Restauratieprijs werd overhandigd aan Lilian Kusters, bestuurslid van de Stichting de Oude Kerk.

Het bijzondere aan de Oude Kerk is dat het een levend monument is. Het is niet zoals de Nieuwe Kerk een tentoonstellingshal geworden, maar bleef een kerk, een echte kerk. In 1955 is de Stichting de Oude Kerk opgericht waarin vertegenwoordigers van het kerkgenootschap, oudheidkundige verenigingen en het bedrijfsleven zitting namen. Bewust sloeg de stichting een andere weg in dan de Nieuwe Kerk met het doel de kerk te restaureren en als kerkgebouw in stand te houden. Het uitgangspunt van de restauratie vormde niet alleen het respect voor de historisch gegroeide toestand, maar ook het creëren van een evenwicht tussen behoud en bruikbaarheid.
In de periode 1955-1978 vond de eerste fase plaats. Aan de functie van het gebouw als kerk werd wel een museale bestemming toegevoegd, maar heel anders dus dan de Nieuwe Kerk, die een evenementenhal werd. In de periode 1994-1997 vond de tweede fase plaats. Belangrijke werkzaamheden vormde in deze periode het herstel van een beschermende gordel van lage aanbouwen rondom de kerk, zoals die door de eeuwen was gegroeid. De laatste jaren is de zerkenvloer opnieuw gelegd, niet meer in zand maar in een zachte mortel. Bewust werd ervoor gekozen om geen vloerverwarming aan te leggen en de zerkenvloer te behouden.

De oorkonde

Het doel dat de Stichting zich stelde is gerealiseerd: de kerk is gered, staat er prachtig bij en wordt op verschillende manieren gebruikt. Er vinden nog steeds kerkdiensten plaats en het gebouw heeft een belangrijke religieuze functie. Tegelijkertijd is het de huiskamer van de stad en ook een belangrijke ontmoetingsplek voor de mensen uit de buurt.
Op 13 september 2013 werd de officiële afsluiting van de lange restauratie gevierd met een groot diner in de Oude Kerk. Natuurlijk is de restauratie van een gebouw als de Oude Kerk nooit klaar, maar het gebouw staat er nu zo goed bij dat een volgende restauratie kan worden voorkomen door goed en structureel onderhoud te plegen. De VVAB feliciteert de Oude Kerk met dit geweldige resultaat.

(WS, 29/10/2013)

Meer lezen:
[Juryrapport] (PDF-bestand)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.