Prijs voor de Beste Restauratie van het Jaar uitgereikt

De oorkonde van de restauratieprijs
Op de bijeenkomst ter gelegenheid van de verjaardag van Amsterdam, op donderdagavond 27 oktober in het Amsterdam Museum, heeft de VVAB Kees Doornenbal van Rappange & Partners Architecten de prijs voor de Beste Restauratie van het Jaar uitgereikt voor de Sibbelwoningen aan de Hoogte Kadijk.

De VVAB heeft een prijs ingesteld voor de Beste Restauratie van het Jaar. Er is aan deze prijs geen geldbedrag verbonden - het is een symbolische prijs - voor wat de vereniging een goede restauratie kan noemen. Het criterium luidt: Wie heeft er het afgelopen jaar een belangrijk monument op voorbeeldige wijze opgeknapt, met veel liefde, begrip en respect voor het monument en nieuw leven gegeven aan dat monument, waardoor de binnenstad in het algemeen en het desbetreffende monument in het bijzonder er aanzienlijk op vooruit is gegaan.

De prijs is uitgereikt aan:
Kees Doornenbal van Rappange & Partners BV
voor de restauratie van de Sibbelwoningen,
Hoogte Kadijk 112-150.

In het laatste nummer van Binnenstad staat een artikel met de titel Sibbelwoningen door De Key voorbeeldig gerestaureerd. Het artikel maakt duidelijk waarom hij dit jaar deze prijs verdient. De conclusie van het artikel luidde: De voorbeeldige restauratie van de Sibbelwoningen bewijst dat corporaties monumenten wel degelijk goed kunnen opknappen en beheren, als ze maar willen. En als ze, zoals hier is gebeurd, het feitelijke werk uitbesteden aan een goede restauratiearchitect.

Voorgevel van de gerestaureerde Sibbelwoningen aan de Hoogte Kadijk (foto: Walther Schoonenberg)

Echter, de opdrachtgever, woningbouwcorporatie De Key, is niet tevreden. Op de jaarbijeenkomst van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) op 13 oktober in de Rode Hoed werd door directeur Rob Haans van Woonstichting De Key gezegd dat hij achteraf spijt had van deze restauratie: "We zijn er trots op, maar dit zouden we nu nooit meer zo doen." Er zou 450.000 euro per sociale huurwoning zijn betaald aan deze renovatie, terwijl een investering van 100.000 euro wel zo'n beetje de grens is. Haans had, met de kennis van nu, gekozen voor sloop/nieuwbouw van de Sibbelwoningen óf het definitief uitplaatsen van de oude bewoners en de woningen verkopen dan wel verhuren in de vrije sector. Gemakshalve wordt vergeten dat nu al een deel van de huurders hogere huren betaalt om de lagere huren van andere huurders mogelijk te maken. Dat is de solidariteit die de corporaties vroeger hoog in het vaandel hadden staan. Bovendien zijn de panden veel waard en zullen in de toekomst alleen maar meer waard worden. Het is een goede investering. De corporaties willen altijd slopen, maar later heeft niemand spijt van de keuze om oude gebouwen op te knappen en een nieuw leven te geven.

Meer lezen:
[Sibbelwoningen door De Key voorbeeldig gerestaureerd]
[Rappange & Partners Architecten BV]

(WS, 27/10/2011)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.