Binnengasthuisterrein

VVAB blij met beslissing UvA

Een nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) kan het beste gerealiseerd worden op het Binnengasthuisterrein, in de Tweede Chirurgische Kliniek en het voormalig Zusterhuis. Tot die conclusie is het College van Bestuur gekomen, op basis van de raadpleging van de academische gemeenschap, waarbij ook de VVAB in een gesprek met de UvA reeds haar standpunt had laten kennen. De VVAB is blij met deze beslissing.

De afgelopen maanden is er van verschillende kanten gereageerd op de twee door de UvA voorgelegde scenario’s voor een nieuwe UB. Scenario A betrof de uitvoering van het na jarenlange strijd tot stand gekomen plan-Van Stigt voor de herbestemming van de twee rijksmonumenten op het BG-terrein, scenario B de verkenning voor een nieuw te maken plan voor een UB in het complex aan de Oudemanhuispoort (OMHP).
De reden om voor scenario A te kiezen, schrijft het College van Bestuur nu, is enerzijds de kwaliteit van het reeds bestaande en zelfs vergunde plan-Van Stigt, anderzijds de risico’s verbonden aan scenario B: "Met name de drukte en logistieke problemen door de combinatie van functies en de zorg over het plein aan de Oudezijds Achterburgwal in scenario B wegen voor ons mee". In het OMHP-plan zou het gebouw op de hoek van de OZ Achterburgwal en de Slijkstraat worden gesloopt om een pleintje te creëren, waarbij de stedenbouwkundige structuur en eeuwenoude rooilijnen niet zouden worden gerespecteerd, hetgeen ongetwijfeld tot nieuwe procedures had geleid.

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) heeft zich zeker vijftien jaar bezig gehouden met het Binnengasthuisterrein, waarbij nauw werd samengewerkt met andere erfgoedorganisaties en bewoners. Een aanvankelijk plan voor de vervanging van de twee rijksmonumenten door nieuwbouw strandde echter in, mede door de VVAB, aangespannen procedures. In 2004 sprak het adviesorgaan van de Unesco - ICOMOS - zich uit tegen de sloop van de monumenten. In 2011 vernietigde de rechtbank de afgegeven sloopvergunning voor de monumenten, waarop het stadsdeel Centrum in hoger beroep ging bij de Raad van State. Na een besluit van de deelraad werd dat beroep echter ingetrokken. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaf te kennen niet langer mee te werken aan de sloop van de rijksmonumenten, waardoor de UvA werd gedwongen een andere benadering te kiezen. In 2012 besloot de UvA architectenbureau Van Stigt een plan tot herbestemming van de rijksmonumenten te laten maken. Dit plan kreeg op hoofdlijnen de instemming van de VVAB. De vereniging was ook blij dat de UvA bereid bleek een totaal andere, meer gebiedsgerichte benadering te kiezen met het behoud van beschermde rijksmonumenten als uitgangspunt. De beslissing van vandaag om het vergunde plan-Van Stigt te gaan uitvoeren verzilvert het gewonnen actieresultaat.

Meer lezen:
[Voorkeur voor UB op Binnengasthuisterrein]


(WS, 26/5/2017)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.