Illegale sloop op de Keizersgracht stilgelegd

Op de Keizersgracht heeft illegale sloop plaatsgevonden in een monumentaal grachtenhuis. Na een melding van de VVAB heeft het stadsdeel een bouwstop opgelegd. De werkzaamheden waren niet vergund. De eigenaar mag niet verder gaan met de sloop- en bouwwerkzaamheden en moet een herstelplan maken dat door de gemeente zal worden beoordeeld.
Keizersgracht 318 na constatering van de illegale sloopwerkzaamheden (foto's VVAB)

De VVAB kreeg een melding van een buurtbewoner en is meteen gaan kijken. Er was niemand aanwezig, maar door het raam was te zien dat het monumentale interieur kort en klein was geslagen. Het stucplafond van de voor- en achterkamer van het voorhuis lag in gruzelementen op de vloer, terwijl de houten betimmeringen zoals de lambriseringen en de schoorsteenboezems grotendeels verwijderd waren. Door het raam kon een foto worden gemaakt.

De VVAB heeft daarna aan het stadsdeel gevraagd of er een vergunning voor de werkzaamheden was verleend.

Uit de prompt toegezonden vergunning bleek dat er expliciet geen toestemming was verleend voor het verwijderen van het monumentale interieur. Deze interieuronderdelen in de Amsterdamse Lodewijk XV-stijl vormden een ensemble in de gang en de kamers en waren van grote cultuurhistorische waarde. Het monumentale interieur mocht niet worden verwijderd en moest worden gerestaureerd waarvoor specifieke richtlijnen waren gegeven. Met andere woorden: de sloopwerkzaamheden waren niet vergund en dus illegaal.

Het stadsdeel heeft nu een aangetekende brief aan de eigenaar gestuurd waarin de werkzaamheden worden stilgelegd totdat er een plan van aanpak is voorgelegd aan de afdeling Monumenten en Archeologie en dit plan van aanpak is goedgekeurd. De aannemer mag wel nog de kamers afsluiten in verband met de nog aanwezige brokstukken die immers nodig zijn voor de reconstructie.

De eigenaar wil het grachtenhuis splitsen in appartementen en had een vergunning om dat te doen, maar zónder het monumentale interieur te slopen. De handhavingsbrief van het stadsdeel stelt dat de illegale werkzaamheden niet kunnen worden gelegaliseerd, wat betekent dat het gesloopte interieur in de oude staat moet worden teruggebracht. De VVAB is blij met dit adequate optreden van het stadsdeel.

[Handhavingsbrief] (PDF-bestand)


(WS, 24/3/2017)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.