VVAB stapt naar de rechter vanwege nieuwbouwplan Heineken Hoek op het Leidseplein

De VVAB heeft bij de Amsterdamse rechtbank beroep aangetekend tegen de afgegeven bouwvergunning voor de nieuwbouw voor de Heineken Hoek op het Leidseplein / Kleine-Gartmanplantsoen. In het beroepsschrift schrijft de VVAB dat het bouwplan in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Bovendien is het nieuwe hotel strijdig met het hotelbeleid.
Artist impression van het ontwerp voor de Heinekenhoek (MVSA-architecten)

De VVAB heeft de gronden aangevoerd voor de stelling dat het bouwplan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening: de beoogde nieuwbouw is stedenbouwkundig niet inpasbaar omdat de schaalvergroting de historische gelaagdheid van het Leidseplein aantast en daardoor in strijd is met het beschermd stadsgezicht en zodoende ook in strijd is met het conserverende bestemmingsplan. Men mag alleen afwijken van het bestemmingsplan wanneer er een goede ruimtelijke ordening aan ten grondslag ligt. Dat is hier niet het geval.

Ook ligt aan de besluit geen deugdelijk welstandsoordeel ten grondslag: de kwaliteitstoets waaruit bleek dat in de bestaande bebouwing bepaalde waarden aanwezig zijn, namelijk de geringe bouwhoogte en de parcellering die rudimentair nog aanwezig is, blijkt niet te zijn meegenomen in de beoordeling van de nieuwbouw. Bovendien is de projectafwijking ten onrechte niet aan de gemeenteraad voorgelegd.

Een andere reden waarom een vergunning redelijkerwijs niet had mogen worden verleend, is de strijdigheid van de komst van een nieuw hotel in het vigerende hotelbeleid waarin alleen bij hoge uitzonderingen nog nieuwe hotels mogelijk zijn. Het is geen 'uniek hotelconcept', terwijl ook bij hotelplannen, waarover al besprekingen gaande waren voordat de hotelstop werd ingevoerd, een toetsing aan het hotelbeleid is vereist.

De VVAB vraagt aan de rechtbank de sloop- en bouwvergunningen te vernietigen.

[Aanvullend beroepsschrift] (PDF-bestand)

Vorig artikel:
[Bezwaren tegen bouwplan Heineken Hoek]


(WS, 15/2/2017)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.