VVAB vraagt om maatregelen tegen geluidsoverlast van evenementen

De VVAB heeft in een brief aan de burgemeester gevraagd om maatregelen tegen de overlast van evenementen, naar aanleiding van de komende herziening van het evenementenbeleid. De vereniging vraagt extra aandacht voor de spraakverstaanbaarheid en nachtrust van de bewoners, maar ook op het risico op gehoorschade van het evenementenpubliek.

De VVAB deed de volgende aanbevelingen, voornamelijk op het gebied van de beperking van geluidsoverlast. Maar ook ontkomt de gemeente, naar het oordeel van de vereniging, niet aan een beperking van het aantal evenementen. Daarbij dient voorrang te worden gegeven aan traditionele evenementen boven nieuwere en aan evenementen met een maatschappelijk karakter boven meer commerciële evenementen.

IJkpunten

 • De maximaal toelaatbare geluidsniveaus uitsluitend afleiden van de drie criteria spraakverstaanbaarheid, nachtrust en risico op gehoorschade.
 • Het maximaal toelaatbare geluidsniveau van de muziek afstemmen op de hierboven bedoelde waarden.
 • Standaard maximale geluidsniveaus voorschrijven voor slechts twee locatieposities:
  - op de gevel om de spraakverstaanbaarheid en een ongestoorde slaap te waarborgen
  - bij de bron om gehoorschade te voorkomen en om de maximale gevelwaarde niet te overschrijden.
 • Meten op afstand van de bron niet meer als norm opnemen in de voorschriften en locatieprofielen, en de onder 1c genoemde maxima ook blijven hanteren als er in bepaalde situaties om praktische redenen op afstand gemeten zou moeten worden.

Toelaatbare geluidsniveaus

 • Ter bescherming van het publiek tegen gehoorschade maximaal 80 dB(A) aan de bron toestaan, aangezien hogere waarden in het schadelijke gebied vallen.
 • Ter bescherming van de spraakverstaanbaarheid binnen de woning de maximaal toelaatbare gevelbelasting van 07.00-23.00 uur baseren op een binnenwaarde van 50 dB(A) en een gevelisolatie bij gesloten ramen van 15 dB(A), wat leidt tot een maximale gevelbelasting van 65 dB(A).
 • Om de nachtrust van omwonenden niet onnodig te verstoren geen uitzonderingen meer toestaan op de sluitingstijd van 23.00 uur, maar desondanks in de locatieprofielen een maximale gevelwaarde van 55 dB(A) vastleggen.
 • Op basis van wetenschappelijk akoestisch onderzoek in elk afzonderlijk locatieprofiel vastleggen welke maximale bronwaarde volgt uit de maximaal toelaatbare gevelwaarde, rekening houdende met de invloed van de wind.
 • Nadat de maxima zijn vastgelegd daarop geen uitzonderingen toestaan voor evenementen waarbij technieken worden toegepast om uitstraling van het brongeluid naar buiten te beperken of waarbij bepaalde frequenties worden weggefilterd.
 • Evenmin uitzonderingen toestaan voor evenementen waarbij oordopjes ter beschikking worden gesteld of extra aandacht wordt gevraagd voor het risico op gehoorschade.

Lage tonen

 • Het verschil dB(C) minus dB(A) bepalen op maximaal 10 dB.
 • De organisatoren verplichten de golflengten beneden de 50 hertz weg te filteren.

Overige aspecten

 • De historische ontwikkeling van de jaarlijkse aantallen gerealiseerde evenementen en evenementendagen in het verleden documenteren en de toekomstige maximale jaarlijkse aantallen per stadsdeel vastleggen en met name in de binnenstad flink beperken.
 • In de binnenstad alleen evenementen met vrije toegang vergunnen.
 • Bij gebleken gebrek aan mogelijkheden voorrang geven aan traditionele evenementen boven nieuwere en aan evenementen met een maatschappelijk karakter boven meer commerciële evenementen.
 • Gebrek aan mogelijkheden voor evenementen in stedelijke ruimten niet compenseren door meer evenementen in parken.
 • Geen vage bepalingen meer opnemen over aantallen evenementen of de mogelijkheid van latere sluitingstijden van bepaalde evenementen.
 • Buiten de vast te stellen locatieprofielen geen evenementen toestaan tenzij via een raadsbesluit.
 • De mogelijkheid van uitzonderingen op de algemene regels beperken tot slechts een handjevol bijzondere evenementen van nationaal belang, zoals Koningsdag, Europride en Sail.

Handhaving en communicatie

 • Op de gemeentesite een rubriek opnemen met de kerngegevens van de vergunde evenementen.
 • Handhaving van geluidsoverlast niet geheel of gedeeltelijk aan de exploitanten overlaten. maar als gemeente bij elk evenement zelf uitvoeren.
 • Geluidbegrenzer en geluidsplan verplicht stellen.
 • Handhavingskosten van evenementen volledig ten laste brengen van de organisatoren, dit met uitzondering van niet-commerciële evenementen zoals buurtfeesten.
 • De problematiek niet benaderen vanuit de optiek van meerderheden en minderheden.

Aan de brief lag een uitgebreide toelichting ten grondslag.

[Brief aan de burgemeester] (PDF-bestand)


(HB, 10/10/2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.