Bouwplan Heineken Hoek ligt momenteel ter visie

Momenteel ligt een ontwerpomgevingsvergunning ter visie voor de Heineken Hoek, Kleine-Gartmanplantsoen hoek Leidseplein. Al eerder was een sloopvergunning ter visie gelegd voor het bestaande gebouw, waartegen de VVAB pro forma bezwaar heeft aangetekend. Tot 20 juli kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken bij het Algemeen Bestuur van stadsdeel Centrum.

De Caransagroep wil op deze locatie graag een groot hotel realiseren, in afwijking van het bestemmingsplan dat geen hotel toestaat op deze locatie. Ook de enorme bouwhoogte betekent dat van het bestemmingsplan wordt afgeweken: de bouwhoogte wordt 10 meter overschreden, toegestaan door de gemeente die zelf een enveloppe heeft aangegeven in afwijking van het bestemmingsplan.

Artist impression van het ontwerp voor de Heinekenhoek (MVSA-architecten)

Op voorstel van de Werkgroep Waakhond organiseerde het bestuur op 29 juni een speciaal ledendebat over het bouwplan Heineken Hoek, waarbij de vraag centraal stond of de VVAB bezwaar moet aantekenen en zo nodig in beroep moet gaan tegen dit bouwplan. Er werd veel kritiek op het bouwplan geuit. Vooral de bouwhoogte riep twijfels op, alhoewel velen een bepaalde verhoging van de huidige bouwhoogte niet onredelijk vonden. Het ter visie gelegde bouwplan levert echter een kolos op, ook en vooral vanwege het hoog oprijzende dak waarvan de dakvlakken vrijwel verticaal staan.
Ook vonden veel aanwezigen dat de afgekondigde hotelstop dient te worden nageleefd. Waarom mag er dan nog een nieuw gebouw verrijzen met hotelkamers, ook al is dat op het Leidseplein?
Over de architectuur werd heel verschillend gedacht. Sommigen vonden de glasgevel schreeuwerig, anderen vonden het ontwerp nu juist een laffig omhulsel rond een saai volume. Sjoerd Soeters vergeleek de glasgevel met bubbeltjesplastic, dat rondom een van binnen naar buiten ontworpen gebouw zonder gevel wordt gevouwen om een slecht ontworpen bouwvolume te verhullen. Waarom heeft het bouwvolume geen parcellering om gevolg te geven aan de uitkomsten van de kwaliteitstoets?

N.B. Een ontwerpvergunning voor een projectafwijking voor de Heineken Hoek, Kleine-Gartmanplantsoen 1-3 en Leidseplein 19 ligt vanaf 8 juni voor een termijn van zes weken ter visie: [Bekendmaking]
Dit betekent dat tot 20 juli een zienswijze aan het Algemeen Bestuur van stadsdeel Centrum kenbaar kan worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het stadsdeel Centrum, Postbus 202, 1000AE Amsterdam, onder vermelding van: 'Zienswijze ontwerpomgevingsvergunning: Heineken Hoek, Kleine-Gartmanplantsoen 1-3 en Leidseplein 19'.

Lees ook:
[De hotelstop en andere sprookjes] (Binnenstad 276)

De ontwerpvergunning inclusief de achterliggende stukken kunt u hier downloaden:
[Ontwerpbesluit] (ZIP-bestand, 37 MB)
[Ruimtelijke onderbouwing] (PDF-bestand)
[Bouwplan] (PDF-bestand, MVSA-architecten)
[Proforma bezwaarschrift] (PDF-bestand, 9 mei 2016)
[Nadere gronden] (PDF-bestand, 10 juni 2016)
[Quickscan] (PDF-bestand, 5 sept. 2012)
[Kwaliteitstoets] (PDF-bestand, 12 sept. 2012)


(WS, 30/6/2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.