Zelf evenementengeluid meten!

Veel Amsterdammers ondervinden geluidsoverlast bij evenementen. Volgens de VVAB komt dat doordat de gemeente bij die gelegenheden een veel te hoog geluidsniveau toestaat. Om dat te kunnen bewijzen vraagt de VVAB zijn leden en andere Amsterdammers om zelf te meten hoe sterk dat hinderlijke geluid in werkelijkheid is, om te beginnen op Koningsdag.
Koningsdag 2015. Ook gezellige drukte loopt soms tegen zijn grenzen aan.

Iedereen die in het bezit is van een smartphone kan zo'n meting doen. In het navolgende wordt u per stap uitgelegd hoe daarbij te werk moet worden gegaan. Eerst wordt aangegeven hoe u erachter kunt komen of er bij u in de buurt een evenement zal plaatsvinden (par. 1), daarna volgen meetinstructies (par. 2 t/m 4) en tot besluit wordt in het kort iets meegedeeld over de beleidsachtergronden.

De actie heeft in eerste instantie als doel een overzicht te krijgen van de geluidssterkte die van buiten doordringt tot binnen uw woning. Het uitgangspunt is dat bewoners tijdens een evenement met gesloten ramen en deuren zonder stemverheffing een gesprek moeten kunnen voeren of rustig naar zelf gekozen muziek moeten kunnen luisteren. Daarnaast is het de bedoeling inzicht te krijgen in de geluidsisolatie van woninggevels. De VVAB zal er op basis van de verzamelde meetgegevens bij de gemeente op aandringen de geluidsnormen tot een aanvaardbaar niveau te verlagen en wat dat betreft niet langer gevolg te geven aan de wensen van de evenementenbazen.

Op 24 mei 2016 publiceerde de gemeente Amsterdam een notitie Uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid. In de loop van 2016 zal de gemeente het nieuwe beleid vaststellen, inclusief geluidsnormen. De VVAB zal uw metingen gebruiken bij haar inbreng in de discussie.

1. Evenementen in uw buurt

Om er achter te komen welke evenementen in uw buurt zullen plaatsvinden, kunt u deze site bezoeken: [zoek.overheid.nl] U kunt uw postcode intypen, de zoekterm 'evenement' en een straal rondom uw postcode waarover u informatie wenst, bijv. 500 meter. Om toekomstige aanvragen te weten, kunt u zich via de knop rechts boven op de site inschrijven en dan wordt u kosteloos geïnformeerd over alle aangevraagde en verleende vergunningen rondom uw woning.

Een aanvraag voor een evenementenvergunning kunt u inzien via een telefoontje naar 14020. In de aanvragen is vermeld welke versterkte muziek men wil laten horen en tot welke sterkte. De verleende vergunning wordt ook gepubliceerd. U kunt die inzien via 14020 en heeft normaliter 6 weken de gelegenheid bezwaar te maken.

Bij ervaren overlast kunt u altijd klagen via 14020, ook als u zelf geen metingen heeft gedaan. Hebt u metingen beschikbaar, binnen en/of buiten, dan kunt u de gevonden waarden doorgeven. De inspectie kan altijd achteraf uw meetinstrument ijken.

2. Zelf binnengeluid meten

Hierna wordt in 10 punten uitgelegd hoe u te werk moet gaan bij het meten van geluidsoverlast. Om de benodigde App goed in de vingers te krijgen is het aan te bevelen om van te voren enkele proefmetingen te doen, waarvoor u van onderstaand menu alleen de eerste punten hoeft af te werken.
Hieronder staan drie handleidingen, de eerste voor gebruik van de Iphone of Ipod. Als tweede de handleiding voor de Samsung Galaxy. De meeste andere phones werken ongeveer net zo, evenals de IPad.

[Handleiding IPhone en Ipod]
[Handleiding Samsung Galaxy]
[Handleiding Overige smartphones en IPad]

3. Zelf geluidsisolatie meten

Om de geluidsisolatie van uw gevel vast te stellen is behalve een binnenmeting ook een buitenmeting nodig. Het verschil tussen beide uitkomsten geeft de geluidsisolatie weer, ofwel het aantal decibels dat door uw gevel wordt tegengehouden. Buitenmetingen zijn vanzelfsprekend alleen mogelijk voor bewoners van huizen op de begane grond of van huizen met een balkon of loggia aan de straatzijde. U moet dit met z'n tweeën doen, elk met een eigen smartphone. Als die onderling iets verschillend zijn, moet u daarvoor corrigeren.
Het gaat als volgt in zijn werk. U voert op een druk moment, bijv. om 16 uur, twee metingen uit, tegelijk binnen (1 meter van het raam naar buiten gericht) en buiten (bij de gevel op borsthoogte van het huis af gericht). Door beide meetresultaten van elkaar af te trekken vindt u de geluidweerstand van uw woninggevel in dBA en dBC. Meestal zal de weerstand voor dBC (lage tonen) 10 à 15 dB lager zijn dan voor dBA.
Ter controle kunt u deze twee metingen nogmaals uitvoeren.
U wordt verzocht ook deze meetresultaten naar de VVAB op te sturen, samen met uw huisadres, verdieping, soort smartphone, binnen resp. buiten en de geschatte afstand tot de geluidsbron. U kunt uw meetresultaten weer naar de VVAB verzenden zoals hierboven aangegeven.

4. Invulformulier

Als u er voor kiest uw gegevens naar de VVAB te zenden met gebruikmaking van onderstaand formulier gaat u als volgt te werk:

  • U noteert uw meetresultaten en overige gegevens in de daartoe bestemde vakjes van het formulier.
  • U kopieert het ingevulde formulier en zendt het per mail naar het hierboven genoemde emailadres, óf u print het ingevulde formulier en zendt het per post naar het secretariaat van de VVAB: Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam.

[Formulier] (PDF-bestand)
[Theoretische achtergrond] (bedoeld voor diegenen die daar meer van willen weten)


(HB, 1/4/2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel 7 reacties op dit artikel.

Tijdens de botenparade zijn 90dB(A)en 103dB(C) (hoger dan in 2015) op de gevel van woningen (dus ook woonboten?!) toegestaan. Als de weerstand van een gevel voor lage tonen lager is, hoe kan dan toch een hogere waarde voor dB(C) worden toegestaan? En de dB(A) ligt boven de gehoorbeschadigingsgrens, ..
[Meer lezen]

 J. J. G. Stroet 14/7/2016 20:52:31

Waarschijnlijk ten overvloede attendeer ik u op artikel in NRC Handelsblad van 6 mei jl. Lager toontje te veel bas op popfestivals.
De overlast zit immers voornamelijk in ..
[Meer lezen]

 W. van Reenen 29/5/2016 11:13:25

Ik ga meten med een echte meter (Iso-tech SLM 52)

 Johan Helsingius 26/4/2016 18:50:17

Er is "Sound Meter" op de Android Market.

 Johan Helsingius 26/4/2016 18:49:21

goed idee, helaas ook ik moet vluchten al de avond ervoor

 jos van der putten 20/4/2016 05:53:27

Zeer mee eens. Mijn enige (wel doorslaggevende)reden om niet mee te doen is: ik ontvlucht de stad.
Ik vrees dat veel evenementen de 90 dB als minimum zullen hanteren en niet als maximum. Metingen indertijd bij de jaarwisseling op de Dam (piekwaarden van vuurwerk!) kwamen veel hoger uit.

 w.kranendonk 18/4/2016 15:56:31

Het meten van geluid tijdens evenementen vind ik een heel goed idee. Maar wat jammer dat u alleen een Apple-app noemt. Zijn er ook betrouwbare apps voor een Android-apparaat? Ruim 60% van de smartfoon-gebruikers heeft GEEN Apple.

 Jet Willers 8/4/2016 15:28:36

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.