Hottug komt er niet

De gemeente heeft het bezwaar van de VVAB tegen de zgn. Hottug, de drijvende badkuip en houtkachel in de grachten, gegrond verklaard. De vergunning die de gemeente reeds had gegeven, is herroepen. De VVAB beschouwt dit als een belangrijk resultaat in de strijd tegen de ongein op het water in de Amsterdamse binnenstad.
Een Hottug, gestookt door een houtkachel, met lolbroeken in bikini in een Amsterdamse gracht.

De weigering is zeer inhoudelijk gemotiveerd. Met een beroep op o.a. het startdocument Stad in Balans van 28 mei 2015 en de concept-Watervisie van 8 december 2015 wordt uitvoerig gemotiveerd dat de Hottugs strijdig zijn met welstandsaspecten, de ordening op het water en de bescherming tegen overlast op het water.

Tijdens de zitting bij de rechtbank was al gebleken dat de beslissing op bezwaar van B&W toezag op een eerder verleende, maar door Waternet ingetrokken vergunning. Op grond van deze misser van Waternet kon de rechtbank weinig anders dan de beslissing op bezwaar vernietigen. Inmiddels was er namelijk een nieuwe vergunning verleend op basis van gewijzigd beleid. De rechterlijke uitspraak bracht met zich mee dat de bezwaren van de VVAB tegen de Hottugs nogmaals moesten worden beoordeeld en getoetst aan het beleid en dat het College een nieuwe beslissing moest nemen of de vergunning, gelet op die bezwaren, al dan niet verleend had mogen worden. Dat is nu gebeurd.

De Hottugs, evenals rijdende en varende bierfietsen, passen naar de mening van de VVAB niet bij een drukke en monumentale binnenstad. Dit soort 'attracties' passen niet in een beschermde stadsgezicht en horen niet thuis in een Werelderfgoedstad. Daarnaast staat het toestaan van dit soort vermaak haaks op de inspanningen om de balans en leefbaarheid in de binnenstad te herstellen en te verbeteren. Het nieuwe besluit kan als een belangrijke principiŽle uitspraak worden beschouwd, op grond waarvan de grachten ook voor andere, vergelijkbare initiatieven gesloten zullen blijven. De VVAB is dus erg blij met dit besluit.

[Besluit op bezwaar] (PDF-bestand)

Eerder bericht:
[Nieuw besluit binnen 3 maanden]


(WS, 21/3/2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.