Reactie VVAB op Concept-Watervisie

De concept-Watervisie Amsterdam 2040 lag vanaf 7 januari 2016 gedurende zes weken ter inzage. De Watervisie is een ruimtelijk-economisch perspectief op het gebruik van water met een uitvoeringsagenda tot 2018. De VVAB heeft met een zienswijze gereageerd op dit nieuwe beleidsplan voor het water in Amsterdam.
Plankaart uit de concept-Watervisie

Vanaf de Gouden Eeuw is het water in en om de stad één van de belangrijkste redenen van bestaan van onze stad, schrijft de gemeente, en bepaalt het water in belangrijke mate de identiteit en aantrekkingskracht van de stad. De verdere groei van het aantal bewoners en bezoekers zorgen echter voor meer druk op de openbare ruimte en dus ook op het water en de oevers. Bovendien groeit de passagiers-, beroeps- en cruisevaart in de stad. Dit vraagt om maatregelen voor een optimaal en duurzaam gebruik van het water en een goede ordening van het groeiend gebruik van water en oevers. Bovendien liggen er kansen om het water meer en beter te gebruiken.

De Watervisie ziet terecht het water als een onderdeel van de openbare ruimte. Voor de VVAB zijn de ruimtelijke aspecten van belang: de binnenstad is immers een beschermd stadsgezicht. Voor de vereniging is echter ook het dynamisch gebruik van het water voor goederenvervoer en aspecten van overlast door het toenemend gebruik van het water van belang. De vereniging heeft, zoals zij ook bij eerdere watervisies deed, gereageerd met een schriftelijke inspraakreactie.

Woonark aan de Noordermarkt staat te koop.

In deze zienswijze doet de VVAB een groot aantal aanbevelingen. Bijvoorbeeld over het vrijmaken van oevers op diverse plekken waar dit zou kunnen. Het College wil echter alleen op vrijwillige basis boten verplaatsen. Hoewel de VVAB begrip heeft voor de maatschappelijke en financiële gevolgen van een gedwongen verhuizing, heeft de vereniging toch het gevoel dat bij dit beleid teveel koudwatervrees bestaat. Met name waar om nautische redenen (bruggen, vaargeulen) of brandveiligheid verplaatsing gewenst is, moet volgens de vereniging daadkrachtiger worden opgetreden. Maar ook om stedenbouwkundige redenen zou méér mogelijk moeten zijn. Te weinig nieuwe plekken op aantrekkelijke locaties worden gereserveerd voor verplaatsing. In de Houthavens zijn bijvoorbeeld maar 10 ligplaatsen voor dat doel gereserveerd. Ook zou de gemeente volgens de VVAB op een actieve wijze beleidsdoelen zoals het creëren van meer ruimte tussen woonboten, bij bruggen, aan pleinen, bij zichtlijnen, etc. kunnen bereiken door zelf woonboten op strategische locaties aan te kopen. Hiervoor zouden middelen vrij gemaakt kunnen worden. Als voorbeeld wordt de woonark op de Prinsengracht aan de Noordermarkt genoemd die momenteel te koop staat (zie afbeelding).

Meer lezen:
[Concept-Watervisie Amsterdam] (externe link)
[Zienswijze] (PDF-bestand)


(WS, 16/2/2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.