Handhavingsverzoek tegen illegaal kunstwerk aan de Vijzelgracht

De VVAB heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Amsterdam tegen het illegaal aangebracht kunstwerk op een gemeentelijk monument aan de Vijzelgracht. Het 'kunstwerk' neemt de hele zijgevel in beslag en tast het beschermd stadsgezicht aan.
Vijzelgracht 49 met kunstwerk op de zijgevel in de Fokke Simonszstraat (foto Walther Schoonenberg)

Voor het kunstwerk was in maart 2023 vergunning gevraagd, maar die werd op 11 mei 2023 door de gemeente geweigerd (besluit Z2023-C001863). De welstandscommissie oordeelde op basis van negatief advies van het bureau Monumenten en Archeologie (MenA): "Door zijn verschijningsvorm/architectuur, gevelopzet en ornamentiek is de zijgevel van dit pand niet geschikt voor een kunstwerk. De commissie adviseert een ander pand te zoeken." Het kunstwerk is dus aangebracht nadat is medegedeeld dat het niet mogelijk en toegestaan was.

In het handhavingsverzoek schrijft de vereniging dat het aanzien van het pand aan de Vijzelgracht, een fraai, in 17de-eeuwse stijl opgetrokken, winkelpand van architect D. van Oort uit 1892, wordt aangetast. "De binnenstad staat bekend om haar fraaie historische aanzien en eeuwenoude gebouwen. Dat willen we graag zo houden. En het pand zelf is al mooi genoeg." Bovendien heeft "de status van beschermd stadsgezicht (...) consequenties voor de omgang met de binnenstad". De binnenstad is zélf een kunstwerk.

De VVAB schrijft ook dat zij zich "niet kan voorstellen dat de eigenaar van het pand c.q. de opdrachtgever niet beseft dat zoiets volstrekt ontoelaatbaar is." Handhaving van bestaande wet- en regelgeving is in dit geval ook belangrijk omdat het illegaal aangebrachte kunstwerk "ongewenste precedentwerking" kan opleveren. Er zal anders navolging volgen en dat zou een verloedering van het stadsbeeld betekenen.

[Handhavingsverzoek] (PDF-bestand, 761.5 KB)


(WS, 6/10/2023)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel 2 reacties op dit artikel.

Dit is geen kunstwerk, maar een verschrikking. Waarom op deze plek dit? Hebben mensen dan geen enkel besef van waarde van de prachtige panden die Amsterdam rijk is?

 Ida Doodeman 2/11/2023 20:56:10

Als buurtbewoner begreep ik niet waarom in dit mooie hoekje met zo'n kunstwerk overladen moest worden. Zou het nieuwe werk op een andere plaats niet veel beter tot zijn recht komen?
Maar vooral de vraag of we tot in eeuwigheid hiermee zijn opgescheept hield me bezig.Nergens lees je als voorbijgange..
[Meer lezen]

 Pieter Zuidema 25/10/2023 09:50:49

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.