Erfgoedorganisaties schrijven de UvA een brief

Zet plannen UB op BG-terrein door

De Amsterdamse erfgoedorganisaties waaronder de VVAB schreven een brief aan de UvA waarin zij aandrongen op het uitvoeren van de plannen voor een nieuwe UB op het Binnengasthuisterrein, "ten behoeve van de gehele universitaire gemeenschap van de UvA en van de stad Amsterdam".
Luchtfoto van het Binnengasthuisterrein. In het midden de lus van de Tweede Chirurgische Kliniek. De vml. Tweede Chirurgische Kliniek (F.W.M. Poggenbeek, 1897-1900) is door de jarenlange actie, waarin de VVAB een belangrijke rol speelde, gered van sloop en krijgt een herbestemming.

De Amsterdamse erfgoedorganisaties, waaronder de VVAB, hebben jarenlang op de bres gestaan voor het behoud van twee rijksmonumenten op het Binnengasthuisterrein. We keerden ons tegen de sloop/nieuwbouwbenadering en wisten die jarenlang tegen te houden en de pas af te snijden. Uiteindelijk koos de UvA voor een totaal andere, namelijk een behoud/herstelbenadering. Wij waren daar bijzonder blij mee, omdat dat de redding van de monumenten betekende. Daar hebben wij jarenlang voor gestreden.

De erfgoedorganisaties betreuren nu - juist vanwege de bereikte actieresultaten - dat de bouw van de bibliotheek door interne discussies in de UvA lijkt stilgelegd. De erfgoedorganisaties laten daarom de UvA weten dat "de herbestemming van het Binnengasthuisterrein voor het cluster Geesteswetenschappen van de UvA, van groot belang wordt geacht. Rond de historische gebouwen van de universiteit als de Agnietenkapel, de Oudemanhuispoort en de recent ingerichte ook op publiek gerichte voorzieningen als Bijzondere Collecties en het Allard Pierson Museum ontstaat daarmee opnieuw een gebruik dat zowel tot het publieke domein behoort als een eigen gemeenschap dient." De erfgoedorganisaties "hopen dat op korte termijn de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen voor de Bibliotheek Geesteswetenschappen weer ter hand genomen kan worden, ten behoeve van de gehele universitaire gemeenschap van de UvA en van de stad Amsterdam."

Meer lezen:
[Convenant stadsdeel-UvA ondertekend] (mei 2012)

[Brief aan de UvA] (23 juli 2015)


(WS, 18/9/2015)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.