Extra geld beschikbaar voor rijksmonumenten

De Nederlandse regering stelt dit jaar extra gelden beschikbaar om restauraties van rijksmonumenten te helpen financieren. Het gaat enerzijds om een restauratiebudget voor grote monumenten, anderzijds om hulp in de garantstelling voor leningen.

De regering stelt dit jaar 15 miljoen euro extra ter beschikking om urgente restauraties van grote rijksmonumenten te helpen financieren. Hier zijn echter voorwaarden aan verbonden, namelijk dat de provincies eenzelfde bijdrage leveren, de restauraties een grote urgentie hebben en de restauratieplannen klaar liggen. Een aantal grote monumenten in Amsterdam, waaronder bijvoorbeeld het aquarium in Artis, is dringend toe aan restauratie. Het budget in het provinciefonds is daarvoor niet voldoende. De door de regering beschikbaar gestelde gelden komen dus goed uit.

Voor gewone monumenteneigenaren is van belang dat de regering ook de garantstelling voor leningen van het Nationaal Restauratiefonds (NRF) van 380 miljoen euro naar 500 miljoen euro heeft verhoogd zodat eigenaren van monumenten ook in de toekomst aanvullende financiering kunnen krijgen. Het NRF verstrekt leningen met een lage rente voor het restaureren en verduurzamen van monumenten. Het is een zogenoemd revolverend fonds: de aflossing van leningen wordt ingezet voor nieuwe leningen.

Meer lezen:
[Nationaal Restauratiefonds]


(WS, 15/6/2023)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.