Negatief advies over het Amsterdam Museum uitgebracht

De welstandscommissie van Noord-Holland heeft op verzoek van de VVAB gekeken naar het verbouwingsplan van het Amsterdam Museum. De Second-Opinion commissie heeft geoordeeld dat het plan niet voldoet aan de geldende beoordelingscriteria.
Eén van de uitbreidingen van het museum, inmiddels bekend als 'de bunker'. Artist's impression van het aanzien van de ingreep op de hoek van de Sint Luciënsteeg en de NZ Voorburgwal (Neutelings Riedijk Architects)

De vergunning voor het verbouwingsplan is verleend op basis van een positief advies van de Amsterdamse Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). De VVAB heeft - samen met de Bond Heemschut - beroep aangetekend bij de rechtbank Amsterdam tegen dit besluit. De erfgoedorganisaties hebben daarna een second-opinion welstands- en monumentenadvies gevraagd aan MOOI Noord-Holland.

De organisaties worden nu bevestigd in hun bezwaar door het zeer krachtige en goed onderbouwde oordeel van de SOC. Zowel de ingreep van de Schuttersgalerij als de gebouwdelen aan weerszijden daarvan betekenen een veel te grote en onacceptabele aantasting van het monumentale complex: "De hier voorgestelde ingrepen zijn niet reversibel; gaan ten koste van authenticiteit en leesbaarheid van het historische stedelijke landschap en hebben behoud van monumentale constructie-onderdelen en behoud van historisch materiaal onvoldoende als uitgangspunt". Bovendien is de commissie "niet overtuigd dat deze ingrepen ten koste van monumentale waarden voor het functioneren van het monument noodzakelijk zijn en er geen redelijke alternatieven zijn die geen of minder gevolgen voor de monumentale waarden hebben."

Ook de nieuwbouw op de hoek van de NZ Voorburgwal moet het ontgelden: "Bij de gekozen hoogte en door de geslotenheid van de gevel is het volume te nadrukkelijk aanwezig in het stadsbeeld zodat de monumentale bouwdelen worden overschaduwd." De conclusie luidt dat het plan "op de aangegeven aspecten niet voldoet aan de voor dit rijksmonument geldende beoordelingscriteria en tevens op zichzelf en in relatie tot zijn omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand".

Het advies wordt nagestuurd aan de rechtbank Amsterdam. De zitting van de rechtbank waar het beroep van de erfgoedorganisaties wordt behandeld is op 23 mei a.s.

[Advies SOC] (PDF-bestand, 243 KB)

[Gehele dossier]

Eerder bericht:
[VVAB wint kort geding Amsterdam Museum]


(WS, 28/3/2023)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.