College kondigt maatregelen tegen drukte en overlast aan

Het College van B & W heeft maatregelen aangekondigd tegen de drukte en de overlast voor bewoners in de stad. De Raad bespreekt de maatregelen op 21 december.
De raamprostitutie op de Wallen trekt veel publiek aan.

Wethouder Mbarki stuurde ons deze email:

Ik wil u van harte bedanken voor de betrokkenheid in het gesprek dat we hebben gevoerd over de toekomstige bezoekerseconomie van onze stad en de maatregelen die wij nu bekend maken. De afgelopen maanden heb ik veel gesprekken mogen voeren met een groot aantal partijen: bewoners ondernemers, experts, belangenorganisaties en in de regio. Uit deze gesprekken kwam duidelijk naar voren dat iedereen hart voor de stad heeft en ingrijpen nodig is om de toeristische overlast en de drukte tegen te gaan. Wat we willen is een bezoekerseconomie die bijdraagt aan de stad, niet een die er afbreuk aan doet. We willen effectief en toekomstgericht met u samenwerken om dit te bereiken. Een gedeelde visie én het nemen van maatregelen zijn daarin noodzakelijk. Amsterdam is een wereldstad en daar hoort drukte en levendigheid bij, maar om onze stad leefbaar te houden moeten we nu kiezen voor begrenzing in plaats van onverantwoorde groei. Deze verandering gaat niet over één nacht ijs. Er is al veel gedaan de afgelopen jaren, mede dankzij uw betrokkenheid, maar we moeten de komende jaren nog veel méér doen. De visie en maatregelen die het college nu naar buiten brengt in het licht van de Verordening op toerisme in balans Amsterdam, zullen op 21 december met de Amsterdamse gemeenteraad worden besproken. Het college kijkt uit om samen met u te werken aan een leefbare stad en een duurzame bezoekerseconomie.

Naar het oordeel van de VVAB is wat er nu op tafel ligt, te weinig en te laat. Concrete voorstellen deden we al in ons Actieplan Stad in Balans in 2010. Daarvan vinden we, nu ruim tien jaar later, wel iets terug maar weinig voorstellen, die we toen deden, zijn overgenomen.
Inmiddels is het denken over de drukte en het toerisme in de binnenstad verder gegaan, maar klaarblijkelijk niet het gemeentebestuur, want dat komt met maatregelen waar we tien jaar geleden blij mee zouden zijn geweest, namelijk maatregelen om de toeristenstromen te spreiden, de overlast te bestrijden en het imago van onze stad te verbeteren. Om de doelstelling te bereiken die is gesteld in de Verordening op het toerisme is véél meer nodig, bijvoorbeeld verplaatsing van extreem overlast gevende bezoekersmagneten naar andere stadsdelen, aanpassingen in de bestemmingsplannen om een echte hotelstop mogelijk te maken, het inzetten op een bewonerseconomie waarin de bedrijvigheid is gericht op bewoners.

Het feit dat het College het heeft over een bezoekerseconomie zegt genoeg: nog steeds is het denken niet gevorderd in de richting zoals Zef Hemel in zijn toekomstvisie (in opdracht van de burgemeester) al helder had verwoord: het beleid moet er in de eerste plaats op zijn gericht om de binnenstad weer aantrekkelijk te maken voor bewoners. Daarvan vindt de VVAB te weinig terug.

Voor zover beperkingen worden opgelegd zijn die er op gericht een gezonde bezoekerseconomie te creëren. Maar die tijd is voorbij. Dat is al lang genoeg geprobeerd. Nu is het tijd voor een ander beleid.

Op de toekomstvisie van Zef Hemel te realiseren, is minimaal het volgende nodig:

  • Binnenstad niet langer een onvermijdelijk verdienmodel, maar alles richten op het verkrijgen van een gezonde bewonerseconomie. Daarin is een gezonde toerismesector mogelijk waarin niet de bezoeker maar de bewoner de sfeer bepaalt.
  • Dit streefbeeld kan niet gerealiseerd worden wanneer er geen einde komt in de wijze waarop de horeca de stoepen en brugvleugels onbeperkt mag privatiseren. De voetganger moet weer in de openbare ruimte op de eerste plaats komen, daarna pas de horeca.
  • De belangrijkste toeristenmagneten zoals de raamprostitutie en de coffeeshops moeten uit de binnenstad worden verwijderd (sluiten of verplaatsen raambordelen, i-criterium voor drugsverkoop).
  • Pas de bestemmingsplannen aan om een echte hotelstop mogelijk te maken. Verbied AirBnB.
  • Beperk de horeca: er is voor een bewonerseconomie veel te veel horeca. In één straat is echt maar één café of restaurant nodig, met daarnaast winkels voor bewoners.
  • Maatregelen tegen geluidsoverlast zijn cruciaal in een stad waar mensen wonen.

De maatregelen van het College bereiken niets zonder achterliggende echte maatregelen. Als ze geen pijn doen, zijn het geen echte maatregelen. Maar die zijn wel nodig om de balans in de binnenstad te herstellen. Imago-verandering bereik je niet met woorden maar met maatregelen die de oorzaak van het slechte imago wegnemen.

Op 14 december werden de voorstellen al besproken in de raadscommissie. Op 21 december volgt de behandeling in de gemeenteraad.

In Het Parool van 12 december 2022 stond een gezamenlijke reactie van de VVAB samen met enkele bewonersorganisaties. [Wethouder Mbarki, kom sneller met effectieve maatregelen tegen overtoerisme]

[Toekomstvisie van Zef Hemel] (oktober 2019)

De toegestuurde documenten:
[Voordracht Raad]
[Overzicht van maatregelen drukte en overlast]
[Visie Bezoekerseconomie 2035]
[Nota Overlast en Toerisme]
[Nota Toeristenovernachtingen]
[Factsheet Bezoekerseconomie]


(WS, 1/12/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.