Corona-terrassen zijn verleden tijd

Goed nieuws voor bewoners, voetgangers en liefhebbers van de Amsterdamse binnenstad: de tijdelijke corona-terrassen liepen automatisch af op 31 oktober 2022. Dat betekent dat ze allemaal vanaf 1 november opgeruimd moeten zijn.
Corona-terras op het Spui (foto Walther Schoonenberg)

In tegenstelling tot ons eerdere bericht zijn de corona-terrassen in de binnenstad (nog) niet verlengd. In het coalitieakkoord staat dat de tijdelijke corona-terrassen mogen blijven, tenzij er sprake is van overlast. Echter, stadsdeel Centrum heeft voet bij stuk gehouden dat de vergunningen automatisch aflopen en dat ondernemers eventueel voor het volgende terrasseizoen een vergunning voor een terrasuitbreiding kunnen aanvragen. Dat zal dan aan het vigerende horecabeleid worden getoetst. De meeste corona-terrassen voldeden niet aan de huidige regels.

In de praktijk betekent dat dat corona-terrassen die nu nog bestaan, illegaal zijn. Belanghebbenden kunnen dus een handhavingsverzoek indienen. Op een gesprek dat de VVAB had met het stadsdeelbestuur is ons verzekerd dat de gemeente ook uit zichzelf gaat handhaven, dus het in principe niet nodig is dat burgers een handhavingsverzoek indienen. De VVAB adviseert dat echter wél te doen, indien noodzakelijk. U blijft dan immers op de hoogte van de juridische stand van zaken.

Leden kunnen bij het bureau van de vereniging een voorbeeld van een handhavingsverzoek opvragen.

[Stadsdelen niet blij met nieuw horeca- en terrassenbeleid]


(WS, 1/11/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.