Subsidie voor historische winkelpuien

In het kader van de Aanpak Binnenstad is er een subsidieregeling voor het herstel van historische winkelpuien. Zowel eigenaren als huurders/gebruikers komen daarvoor in aanmerking. Tot 31 december 2022 kan een aanvraag worden ingediend.
Winkelpui Plantage Kerklaan 12-14, architect F.W. Stroër (verbouwing tot winkelpanden), 1908, na de recente ingreep. Uit: Het Parool, 26 maart 2021 (foto: Martin Dijkstra).

Historische winkelpuien geven de straat een gezicht en dragen bij aan de kwaliteit van het beschermd stadsgezicht. Om meer historische puien en winkelinterieurs in ere te herstellen is er nu een subsidieregeling voor puien gelegen in stadsdeel Centrum, vanuit Aanpak Binnenstad.

Het gaat daarbij vooral om:

  • Het verwijderen van later aangebrachte onderdelen als (reclame)beplating, rolluiken, zonwering en installaties als airco's en herstel van de historische winkelpui;
  • Het herstel van onderdelen van waardevolle historische winkelpuien, zoals decoratieve gevelelementen, stoepen, gevelstenen en historische gevelreclames;
  • Het herstel van interieuronderdelen, zoals binnenbetimmeringen, gedecoreerde of beschilderde plafonds, bijzonder gedecoreerde wandafwerkingen.

Winkelpui Plantage Kerklaan 12-14, architect F.W. Stroër (verbouwing tot winkelpanden), 1908, vóór de recente ingreep. (foto Stadsarchief)

Het gaat in dit project vooral om het herstel van puien die nog aanwezig zijn, maar gedeeltelijk weggetimmerd en verscholen achter latere ingrepen. Ook worden puien vaak ontsierd door een airco-installatie, lichtbak, rolluik of zonwering. Achter de beplating, rolluik of zonwering kan nog het oorspronkelijke bovenste puideel zitten, al dan niet voorzien van glas-in-loodraampjes. Soms is maar een deel van de pui, zoals de omlijsting, bewaard gebleven. Ook herstel van zo'n historische omlijsting komt in aanmerking voor subsidie. Zie de bijgaande afbeeldingen voor een voorbeeld van een gerestaureerde winkelpui in de Plantage Kerklaan vóór en na het herstel.

Reconstructie?

Het gaat overigens in dit project vooral om het terugbrengen (soms met redelijk eenvoudige ingrepen) van de gevel in de historische stijl van de pui, die nu aanwezig is. De gemeente wil liever niet dat een historische pui van bijvoorbeeld 1910 gesloopt wordt en vervangen wordt door een reconstructie van een eerdere toestand. Er kan dus alleen een oude pui worden gereconstrueerd, wanneer er geen bestaande pui (of restanten daarvan) aanwezig is die van waarde is. In dat geval dient de reconstructie gebaseerd te zijn op oude foto's of tekeningen en dus aan te sluiten bij de geschiedenis of architectuur van het pand.

Om die reden is er voor onderzoek naar de historische pui ook subsidie beschikbaar. Het maximum subsidiebedrag voor onderzoek en herstel bedraagt 20.000,- euro (en dan voor 80 % van de subsidiabele kosten). Indien de aanvraag wordt gedaan door een huurder of gebruiker, dient er toestemming te zijn van de eigenaar.

Let op: De aanvrager dient zelf na te gaan of er voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning vereist is. Is dat het geval, dan moet deze vergunning ook zijn verleend, voordat men tot uitvoering van de werkzaamheden kan overgaan.

Geïntereseerd? Stuur een email naar: winkelpuien@amsterdam.nl

Meer lezen:
[Haal uw historische winkelpui weer tevoorschijn] (gemeentelijke website)
[Historische winkelpuien] (Binnenstad 263)


(JO, 29/7/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.