WOO-verzoek Amsterdam Museum

De VVAB heeft een beroep gedaan op de Wet Open Overheid (WOO), de opvolger van de WOB, om over alle stukken te kunnen beschikken in het kader van de planvoorbereiding van de verbouwing van het Amsterdam Museum.
Artist's impression van het aanzien van de ingreep op de hoek van de Sint Luciƫnsteeg en de NZ Voorburgwal (Neutelings Riedijk Architects)

De gemeente Amsterdam is in deze kwestie zowel de aanvrager als de verlener van de vergunning. Tot 1 augustus a.s. ligt een ontwerpbesluit voor de verlening van deze vergunning ter visie. Belanghebbenden hebben tot die datum de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Daarna kan beroep worden ingediend bij de rechtbank.

De VVAB heeft ernstige bezwaren tegen de ingrijpende bouwplannen. Naar het oordeel van de vereniging vindt teveel sloop plaats en wordt de structuur van het unieke gebouwencomplex en ook de stedenbouwkundige structuur te ingrijpend aangetast. Ook wordt de horeca uitgebreid.

Meer lezen:
[Bouwplannen ter visie]


(WS, 30/6/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.