Nieuw besluit over Hottug binnen drie maanden

Besluit B&W om Hottugs toe te staan vernietigd door de Rechtbank

Donderdag 30 juli 2015 heeft de VVAB een succes behaald met haar beroep tegen de vergunningverlening van vijf hottugs, varende badkuipen waarvan het water door middel van een houtkachel wordt verwarmd.
Een Hottug, gestookt door een houtkachel, met lolbroeken in bikini in een Amsterdamse gracht.

Tijdens de zitting bleek dat de uitspraak van B&W op bezwaar van de VVAB betrekking heeft op een eerder verleende, maar door Waternet ingetrokken vergunning en er inmiddels een nieuwe vergunning is verleend op basis van gewijzigd beleid. Op grond van deze genante ‘misser’ van Waternet kon de Rechtbank weinig anders dan de beslissing op bezwaar vernietigen.
Opvallend daarbij is dat de Rechtbank direct mondeling uitspraak heeft gedaan. Zulks in overeenstemming met het pleidooi van de VVAB. Over ca. twee weken verschijnt de uitspraak op schrift.

Deze rechterlijke uitspraak brengt met zich mee dat de bezwaren van de VVAB tegen de Hottugs nogmaals moeten worden beoordeeld en getoetst aan het beleid en dat het College een nieuwe beslissing moet nemen of de vergunning, gelet op die bezwaren, al dan niet verleend had mogen worden.
De Rechtbank heeft B&W hiervoor een termijn van drie maanden toegewezen.

De VVAB is blij met deze uitspraak, allereerst omdat Waternet, die er een potje van heeft gemaakt, een gevoelige tik op de vingers heeft gekregen, die ertoe zou kunnen en moeten leiden dat het College (adequater) toeziet op zorgvuldige procedures en wat er in haar naam wordt besloten! En, belangrijker nog, omdat er nu, met toegenomen persaandacht, een breed maatschappelijk en politiek debat kan worden gevoerd over wat wenselijk is in de (binnen)stad en wat voor activiteiten in de Amsterdamse grachten wel en niet wenselijk zijn. Wij hebben goed hoop dat wij als erfgoedorganisatie de stem van onze leden en van menig verontruste burger alsnog, succesvol, bij het College over het voetlicht kunnen brengen.

De Hottugs, evenals rijdende en varende bierfietsen, passen niet bij onze monumentale binnenstad, met haar beschermde stadsgezicht en werelderfgoed, en staan haaks op de inspanningen om de balans en leefbaarheid in de binnenstad te herstellen en te verbeteren.

Vorig artikel:
[VVAB in beroep bij de rechtbank tegen de Hottug]


(WS, 30/7/2015)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.