Corona-terrassen mogen blijven

In het coalitieakkoord staat dat de tijdelijke corona-terrassen mogen blijven, tenzij er sprake is van overlast. Bewoners worden dus geacht aan te tonen dat er sprake is van overlast. De VVAB helpt bewoners die bezwaarschriften willen indienen zodra dat nodig is.
Corona-terrassen op de Herengracht (foto Walther Schoonenberg)

De VVAB heeft tegen terrassen in de openbare ruimte bezwaren vanwege de leefbaarheid, maar ook vanwege het beschermd stadsgezicht. De grote toename van voetgangers, waarmee Amsterdam wordt geconfronteerd, betekent dat moet worden nagedacht over het scheppen van extra ruimte voor voetgangers in plaats van deze nog eens te beperken door het toestaan van extra terrassen. Onzes inziens waren er al vóór corona teveel terrassen. De openbare ruimte dient openbaar en ruimtelijk te blijven en niet te worden geprivatiseerd. Onze voorspelling dat de tijdelijke corona-terrassen permanent worden, komt helaas uit.

De passage in het coalitieakkoord van PvdA, GroenLinks en D66 luidt:
"We zorgen voor levendige buurten en openbare ruimten door waar het zonder overlast kan de uitgebreide terrassen uit de coronatijd voort te zetten." (p. 49)

Dit is een beleidsvoornemen van de nieuwe bestuurscoalitie. Om dit daadwerkelijk te realiseren moet men voor elk terras een besluit nemen een (permanente) vergunning te verlenen. De 'tijdelijke' corona-terrassen waren aanvankelijk vergund tot 1 maart 2022, maar dat is verlengd tot 1 november 2022. Tegen een 'tijdelijke' vergunning is het lastig bezwaar te maken. Dat is anders bij de permanente vergunningen die gaan worden verleend. Er zal dan alsnog een belangenafweging moeten plaatsvinden. Tegen deze besluiten staan bezwaar- en beroepsmogelijkheden voor belanghebbenden open. Wij verwachten dus een golf van bezwaar- en beroepsprocedures.

Bouw een dossier op

Het maakt uw bezwaar sterker als u kunt aantonen dat u overlast ondervindt van het terras. Het is dus belangrijk om daarover een dossier op te bouwen. Maak bijvoorbeeld een lijst van alle keren dat u overlast hebt ondervonden en de exploitant daarop hebt aangesproken. De rechter zal een belangenafweging maken tussen het commerciële belang van de exploitant en het belang van bewoners. Hou de bekendmakingen op de gemeentelijke website goed in de gaten! En bouw nu al een dossier op. Het is absurd dat de bewijslast bij bewoners ligt, maar het is niet anders.

Beleidswijziging nodig

Bij een aanvraag voor het permanent maken van een tijdelijk corona-terras wordt getoetst aan het huidige terrassenbeleid. Veel tijdelijke terrassen voldoen niet aan deze regels en kunnen dus met het huidige beleid niet omgezet worden. Voor het blijvend maken van veel corona-terrassen is dus een beleidswijziging nodig. Stadsdeel Centum zou daar niet toe bereid zijn.

Hulp nodig?

De VVAB zal bewoners die lid zijn van onze vereniging helpen met hun bezwaarschrift zodra dat nodig is. In sommige gevallen zal de VVAB zelf ook een bezwaarschrift indienen. Leden kunnen t.z.t. gebruik maken van een standaard-bezwaarschrift, dat zij bij de vereniging kunnen opvragen. Neem daarover contact op met het bureau van de vereniging. Let op: Dit betreft een bezwaarschrift tegen het permanent maken van een tijdelijk corona-terras, niet tegen een tijdelijk terras.

Is het terras bij u voor de deur 'tijdelijk'? Kijk op deze kaart:

[Tijdelijke corona-terrassen] (kaart op de gemeentelijke website)

Verwacht u een besluit inzake het permanent vergunnen van een terras? Houdt de bekendmakingen in de gaten:

[Bekendmakingen] (op de gemeentelijke website)

Geef het aan ons door!

Meer lezen:

[Raadsbrief] (14 juli 2022) (PDF-bestand, 109.8 KB)
[Inspraakperiode terrassenbeleid verlengd]
[Protest tegen beleidskader horeca en terrassen]
[Coalitieakkoord] (25 mei 2022)


(WS, 8/6/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel 2 reacties op dit artikel.

Ik ben een groot fan van terrasbezoek en daar vaak te vinden. [Meer lezen]

 J.P. Bouman 22/7/2022 10:23:17

Wie heeft er géén last van de terrassen?

 Basil de Visser 14/6/2022 16:15:43

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.