Protest tegen beleidskader horeca en terrassen

Een aantal organisaties, bewonersorganisaties en de VVAB, heeft geprotesteerd tegen het 'concept-stedelijk beleidskader horeca en terrassen'. De VVAB stuurde ook nog een eigen zienswijze in, waarin ondermeer de risico's van het terrassenbeleid voor het beschermd stadsgezicht worden benoemd. Ook eist de vereniging een stopzetting van de 'tijdelijke' corona-terrassen.
Voetgangers hebben het niet altijd gemakkelijk in de Amsterdamse binnenstad (foto Walther Schoonenberg)

Het demissionair college heeft ook besloten om het voetgangersbeleid na de inspraak niet vast te stellen of zelfs maar aan te bieden aan de gemeenteraad. De organisaties stellen de vraag hoe het kan dat in de periode van de gemeenteraadsverkiezingen een 'voldragen' beleidskader horeca en terrassen wel in de inspraak wordt gebracht, terwijl de terrassen een onwaarschijnlijk grote aanslag plegen op de openbare ruimte, en voornamelijk op de voetgangersruimte. En hoe het kan dat in dat beleidskader de woorden stoep, trottoir of voetganger vrijwel ontbreken. Des te wonderbaarlijker is het als in de bijlagen wél allerhande richtlijnen over trottoirs voorkomen die nergens zijn vastgesteld, en waarover dus ook geen politiek besluit is genomen. Langs deze weg lijkt het erop dat de gemeente in de bijlagen van het beleidsdocument alsnog impliciet een soort van voetgangersbeleid wil vaststellen en dan vooral een beleid dat de horeca niet te veel hindert. Daarmee wordt, schrijven de organisaties, een discussie, waarin politieke afwegingen van belangen gemaakt kunnen worden, geblokkeerd, terwijl verhuld blijft wat de redenen voor deze blokkade zijn.

De organisaties, die opkomen voor de voetganger, zijn: Cliëntenbelang Amsterdam, Voetgangersvereniging NL, Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, het Wijkcentrum d'Oude Stadt en enkele bewonersorganisaties. Zij voelen zich niet gehoord, want er is in het vooroverleg alleen met de horeca-organisaties gesproken. De organisaties dringen er op aan om het concept-Stedelijk Beleidskader Horeca en Terrassen niet eerder vast te stellen dan dat het duidelijk is hoe het college met het voetgangersbeleid denkt verder te gaan: het kan niet los van elkaar. De organisaties vroegen ook om een gesprek met de burgemeester hierover.

Op 11 mei 2022 stuurde de VVAB als aanvulling op de gezamenlijke protestbrief nog een eigen zienswijze in, waarin de vereniging een stopzetting eist van de 'tijdelijke' corona-terrassen. Ook worden verschillende suggesties gedaan om de gevolgen van de terrassen voor het beschermd stadsgezicht te beperken, zoals een welstandsbeleid voor het terrasmeubilair.

[Gezamenlijke protestbrief] (8 april 2022) (PDF-bestand, 361.6 KB)

[Zienswijze VVAB] (11 mei 2022) (PDF-bestand, 178.3 KB)


(WS, 11/5/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.