Bestuur uitgebreid met twee leden

Op de Algemene Ledenvergadering van de VVAB in de Amstelkerk op 2 april 2022 werd het bestuur uitgebreid met twee leden. Maarten Mol, oud-medewerker van ABN Amro, werd op voordracht van het bestuur gekozen als bestuurslid. Hij werd op de eerstvolgende bestuursvergadering daarna benoemd tot penningmeester.
Achter de tafel zitten v.l.n.r. bestuurslid Yifat Levron, penningmeester Maarten Mol, voorzitter Govert Janssen en secretaris Walther Schoonenberg. Foto Wim Ruigrok

Ook Betty Nijmeijer werd op voordracht van het bestuur gekozen. Zij zal zich ondermeer bezighouden met de ledencontacten. Na de bestuursverkiezing werd oud-bestuurslid Dick van der Kroon door Walther Schoonenberg bedankt voor zijn werkzaamheden voor de vereniging die hij jarenlang heeft verricht.

De ledenvergadering stelde de jaarstukken vast, het algemeen jaarverslag 2021 en de financiële jaarverslagen over 2020 en 2021. Daarmee werden het vorige en het huidige bestuur gedechargeerd.

Door het uitlopen van de vergadering ging de geplande discussiebijeenkomst over de bruggen en kademuren - één van de belangrijkste vraagstukken waar de binnenstad momenteel voor staat - niet door, maar dat zal zo spoedig mogelijk opnieuw worden geagendeerd.

Er waren ca. 70 mensen aanwezig op de ledenvergadering. Het volledige verslag van de vergadering is op dit moment nog niet beschikbaar.

[ALV 2022]


(WS, 2/4/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Benoemd of voorgedragen aan de leden ter benoeming?

 Huib van Kollenburg 15/4/2022 10:03:19

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.