'Een veel te rigoureuze ingreep van het rijksmonument'

Bezwaar tegen sloop Schuttersgalerij

De Bond Heemschut en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad schrijven in een gemeenschappelijk raadsadres ernstige bezwaren te hebben tegen de verbouwingsplannen van het monumentale Burgerweeshuis-complex ten behoeve van het Amsterdam Museum.
De gebouwdelen en kappen met daartussen de Schuttersgalerij (Begijnensloot) die vervangen worden voor de grote museumzaal. https://pelserhartman.nl/project/3d-scannen-amsterdam-museum-voor-verbouwing/

De Schuttersgalerij is een door de architecten Bart van Kasteel en Jaap Schipper ontworpen onderdeel van het nieuwe Amsterdams Historisch Museum, dat naadloos aansluit op de historisch gegroeide situatie van de overwelfde en overbouwde Begijnensloot. De monumentale bebouwing aan weerszijden, het Jongenshuis en de bebouwing aan de Meisjesbinnenplaats zijn behouden gebleven en daarmee ook de historische bouwstructuur van wanden of gevels en vooral ook de oude kappen. De galerij is bovendien, schrijven de organisaties, een bescheiden, zorgvuldige en daarmee geniale ingreep in het monumentale complex.

Behoud van de Schuttersgalerij in het vernieuwde museum is volgens de erfgoedorganisaties om twee redenen van belang.

  1. De historisch gegroeide structuur van successievelijk laatmiddeleeuws klooster, via Burgerweeshuis tot Amsterdam(s Historisch) Museum is bijzonder waardevol. Het in stand houden van de Schuttersgalerij – inmiddels immers een wezenlijk onderdeel van het museum – hoort daarbij en getuigt van respect voor de architecten en monumentenzorgers van de zorgvuldige restauratie en de geslaagde herbestemming van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Elke generatie voegt wel iets toe en voor de leesbaarheid van de historische ontwikkeling is het belangrijk die toevoegingen, esthetisch en constructief verantwoord, te behouden.
  2. Sloop van de galerij èn de monumentale gebouwen aan weerszijden van de overbouwde Begijnensloot ten behoeve van enkele grote expositiezalen vormt een onacceptabele aantasting van de historische gegroeide bouwstructuur. Wanden, vloeren en een deel van de kappen moeten worden gesloopt, waardoor de authenticiteit van het centrale deel van het rijksmonument geheel – op de buitengevels na – verloren gaat.

De aantasting van het complex, ook het doorbreken van de historische structuur, is, schrijven de organisaties, een veel te rigoreuze ingreep in het monumentale complex. De ingreep die in 1975 werd voltooid sloot de middeleeuwse stegenstructuur aan op de inwendige binnenplaatsen van het Burgerweeshuis en werd ook toen al gezien als 'één van de best geslaagde stedenbouwkundige ingrepen in de binnenstad'. Dat kan niet gezegd worden van de huidige ingreep. Waarom staat de gemeente voor zichzelf iets toe wat zij aan particulieren nooit zou toestaan? De organisaties vragen de raad bezwaar te maken tegen het huidige verbouwingsplan.

Meer lezen:
[Raadsadres] (1 februari 2022) (PDF-bestand, 812.9 KB)

[Verbouwplannen van het Amsterdam Museum] (Binnenstad 304, juni/aug. 2021)


(WS, 1/2/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.