Objectieve criteria voor casco-funderingsonderzoek

De gemeente Amsterdam heeft nieuwe beleidsregels voor het onderzoek naar funderingen van bestaande panden in Amsterdam. Daarin zijn objectieve criteria vastgelegd voor het op last van de gemeente instellen van casco-funderingsonderzoeken.
Scheurvorming door verzakking bij een monument in de Amsterdamse binnenstad

De nieuwe beleidsregels hebben betrekking op de handhavende taak van de gemeente ten aanzien van bestaande bouwconstructies. Iedere keer wanneer de gemeente van plan is een brug of kademuur te vervangen, worden (monumenten)eigenaren aangeschreven om hun fundering te vernieuwen – een kostbare ingreep die niet altijd nodig is als je naar de gebleken geschiktheid kijkt. Als de gemeente besluit onderzoek te doen gebruikt zij de regels van het Bouwbesluit voor de toetsing. Maar we weten allemaal dat die regels voor oude funderingen niet redelijk zijn en dat de funderingen ten gevolge daarvan vrijwel altijd worden afgekeurd.

De VVAB houdt zich al vele jaren met dit onderwerp bezig en heeft er in verschillende overleggen op aangedrongen duidelijke criteria te hanteren bij de afkeuring van funderingen. Hierbij heeft de VVAB onlangs kunnen bereiken dat de gemeente niet langer ongemotiveerd een casco-funderingsonderzoek kan instellen, maar pas wanneer er op basis van bepaalde criteria redelijke verdenking bestaat dat dit echt nodig is.

Objectieve criteria

De vastgestelde criteria luiden als volgt. Een casco-funderingsonderzoek kan worden uitgevoerd als het vermoeden bestaat dat de fundering van een pand niet voldoet aan de voorschriften, namelijk wanneer er sprake is van constructieve schade (scheurvorming) en wanneer aan minstens één van de onderstaande vier criteria is voldaan:
a. Het pand heeft een scheefstand van meer dan 1:75 (1,33 cm per meter) of het pand helt achterover zonder duidelijke oorzaak;
b. Het pand zakt meer dan 2 mm per jaar, waarbij de zakkingsnelheid 1,5 mm per jaar groter is dan bij vergelijkbare panden in de directe omgeving;
c. Het pand zakt meer dan 3 mm per jaar; of
d. De verschilzakkingsnelheid tussen de linker en rechter bouwmuur of de voor- en achterzijde is groter dan 1,5 mm per jaar.

De nieuwe beleidslijnen betekenen een verbetering ten opzichte van de praktijk van het verleden. Toen kon de gemeente nog een casco-funderingsonderzoek starten als ze visueel had 'geconstateerd' dat een pand scheef stond. Dit was altijd al een dubieuze handhavingsgrond, want vrijwel alle panden in de Amsterdamse binnenstad staan scheef. Hoewel de VVAB niet het onderste uit de kan heeft kunnen halen, is hiermee toch een forse en lang gewenste wijziging in het gemeentelijk beleid doorgevoerd.

Meer lezen:
[Beleidsregels over het onderzoek en handhaving van de voorschriften over bestaande funderingen] (23 november 2021)


(WS, 17/12/2021)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.