Leidsekade 100-101

Ontdekking oorlogstekening legt ook gemeentelijk falen bloot

In het pand Leidsekade 101 is op de zolder bij de sloop van een kamertje een tekening uit de oorlog ontdekt. Deze is overgedragen aan het Verzetsmuseum. De ontdekking vestigt opnieuw de aandacht op de sloopwerkzaamheden in dit pand. De VVAB heeft deze sloop proberen te voorkomen.
Het gesloopte schuilkamertje op de zolder (foto Walther Schoonenberg)

Voor de VVAB was de ontdekking geen verrassing, want wij bezochten het pand op 10 juli 2020. Dat het betreffende hokje op de zolder werd gebruikt als schuiladres was de bewoners toen al bekend door de plaatjes op de toegangsdeur. Dat de eigenaar, na de bewoners te hebben uitgezet, nu goede sier maakt met de schenking van de tekening aan het Verzetsmuseum is wrang, zeker in het licht van de sloop van alles wat van waarde was in dit pand.

Na de sloop van de monumentale interieurs van Leidsekade 100 en 101 worden in deze panden 18 kleine woninkjes gerealiseerd. Het gaat daarbij om monumentale gangen met stucwerkreliëfs, trappenhuizen met fraaie traphekken, voor- en achterkamers met stucwerkplafonds, marmeren schouwen en schuifdeuren met kasten en glas-in-lood, etc. De woningen hadden dus een puntgaaf interieur.

De panden zijn bovendien gewaardeerd als 'orde 1', wat betekent dat het beschermde monumenten zouden moeten zijn, maar om een één of andere reden heeft de formele aanwijzing niet plaatsgevonden. De VVAB heeft die omissie proberen te corrigeren door voor de panden op nummer 100 en 101 een monumentenplaatsing aan te vragen en een beroep te doen op de zogenaamde 'spoedprocedure': "Vanwege een sloopvoornemen van de eigenaar doen wij tevens een beroep op art. 3, lid 2 en 3, van de Erfgoedverordening om deze aanvraag als spoedeisend op te vatten en vragen wij de procedure zo spoedig mogelijk te beginnen". De gemeente was daar echter niet toe bereid omdat de vergunning voor de sloop reeds was verleend en liet weten dat de monumentenaanvraag pas zal worden beoordeeld als de sloopwerkzaamheden zijn voltooid.

Een stucplafond kwam 'spontaan' naar beneden (foto Walther Schoonenberg)

De oorzaak van deze betreurenswaardige gang van zaken ligt in het feit dat de gemeente bij de aanvraag voor de bouwvergunning de panden op nr. 100 en 101 niet heeft beoordeeld als 'orde 1'-panden maar als 'orde 2'-panden: er is alleen naar het exterieur gekeken en het interieur was dus vogelvrij. Een vergelijkbaar pand op nr. 102 was wel aangewezen als beschermd monument. Hier heeft de gemeente wel naar het interieur gekeken met als gevolg dat dit niet gesloopt mocht slopen. Helaas is in dit pand 'spontaan' een monumentaal stucplafond naar beneden gekomen.

De gemeente is dus ernstig in gebreke gebleven vanwege het feit dat zij het interieur had moeten bekijken om vervolgens alsnog tot een monumentenplaatsing over te gaan om de aanvraag te kunnen weigeren. Het gevolg van dit gemeentelijk falen is dat er nu een gaaf en waardevol monumentaal interieur van twee panden op de Leidsekade wordt gesloopt.

Meer lezen:
[Monumentenaanvraag] (26 mei 2020) (PDF-bestand, 1 MB)
[Monumentaal interieur gesloopt Leidsekade 100-101-102] (Binnenstad 303)
[Monumentenstatus aangevraagd voor panden Leidsekade] (eerder nieuwsbericht)


(WS, 26/11/2021)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.