Instelling begeleidingscommissie Bruggen en kademuren

Naar aanleiding van de vaststelling van de Uitvoeringsstandaard Bruggen en Kademuren heeft de vereniging aan de Raad haar zienswijze kenbaar gemaakt aangaande de met deze nieuwe verordening beoogde standaardisering en overheveling van bevoegdheden van de Raad naar B&W. Hierin vroeg de VVAB de Raad tevens de door de actiegroep De Goede Wal voorgestelde onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen naar de in Amsterdam gehanteerde toetsingsmethoden voor belasting en veiligheid.
Een kleinschalige kademuurvernieuwing op de Prinsengracht waar de bomen wél behouden konden blijven (foto Walther Schoonenberg)

Mede naar aanleiding van deze zienswijze heeft de Raad op 11 november 2021 unaniem een motie van Zeeger Ernsting c.s. aangenomen om een begeleidingscommissie in te stellen, die onafhankelijk expertise kan laten uitvoeren en de Raad in beeld houdt.

De afgelopen maanden zijn er diverse vraagtekens gerezen bij de door de gemeente gehanteerde toetsingsmethode aangaande de afkeuring van bruggen en kademuren, en daarmee bij de noodzakelijkheid en urgentie van dit project. In een gesprek hebben externe deskundigen van de TU Delft, TNO en het Experstisecentrum Regelgeving Bouw de gemeente erop gewezen dat deze laatste bij de beoordeling van de staat van bruggen en kademuren niet toetst aan de wettelijk vastgestelde (NEN-) normen voor belasting en veiligheid, maar haar eigen toetsingskader lijkt te hebben ontwikkeld. De vraag luidt of op deze manier niet hogere eisen worden gehanteerd dan wettelijk nodig is waardoor onnodig veel bruggen en kaden worden afgekeurd, wat een enorme investering met zich mee zou brengen. Dit brengt ook risico's met zich mee voor het 'beschermd stadsgezicht'. Een aanpak van behoud en herstel vraagt niet om standaardisering, maar juist om maatwerk. Over deze belangrijke vragen vinden momenteel discussies plaats tussen de specialisten en de gemeente, waaraan ook de VVAB deelneemt. Als aanvulling op de innovatieve kadevernieuwingsmethoden presenteerde de VVAB eind 2020 aan het gemeentebestuur een alternatief plan voor kademuurherstel. In deze Methode De Beaufort wordt de fundering van de kademuur hersteld zonder de kademuur zélf te slopen, waardoor het tevens mogelijk is bomen te behouden, al zal deze methode niet overal toepasbaar zijn. Ook het alternatieve plan van De Goede Wal wordt momenteel door de gemeente onderzocht.

'Nu het overleg van de gemeente met externe deskundigen gaande is', schreven wij, 'lijkt dit niet het aangewezen moment om middels een verordening in te zetten op versnelling en verantwoordelijkheden van de Raad over te dragen aan B&W c.q. de programmadirecteur van het PBK [Project Bruggen en Kademuren]. Evenmin past het de gemeente op dit moment de inspraak in te perken, aangezien de benodigde discussie hierover juist vanuit de belanghebbende organisaties en burgers is aangezwengeld.'

Naar aanleiding van het verzoek een onderzoekscommissie in te stellen werd unaniem een motie aangenomen die de Raad de mogelijkheid biedt een begeleidingscommissie in te stellen om 'onafhankelijke expertise te kunnen laten uitvoeren alsmede om vanuit de raad met het programma het gesprek te blijven voeren en gebruik te maken van experts die daar aanwezig zijn'.

[Motie-Ernsting] (PDF-bestand, 99.4 KB)

[Alternatief plan voor kademuurherstel spaart bomen] (Binnenstad 300)
[Alternatief voor kadeversterking] (Binnenstad 304)


(JO, 12/11/2021)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Is bekend wat het 'eigen toetsingskader van de gemeente' omvat (het moet dus zwaarder wegen dat de NEN-normen) ? Maar vooral: heeft de gemeenteraad ingestemd met dit 'eigen toetsingskader van de gemeente', want dat zou toch een eerste vereiste zijn.
Pieter Zuidema

 Pieter Zuidema 15/11/2021 22:38:29

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.