Oproep nieuwe voorzitter en bestuursleden

Op de komende algemene ledenvergadering (ALV), waarschijnlijk 2de helft juni 2021, zal er een nieuwe voorzitter moeten worden benoemd, alsmede enkele nieuwe bestuursleden.

Zoals eerder bericht is Rogier Noyon op 2 maart 2021 afgetreden als voorzitter van de VVAB. Tevens zijn er vacatures ontstaan door het vertrek van Dick Beumer en Els Iping. Verder ontstaan er vacatures door beƫindiging van de zittingstermijn van Dick van Kuijk (Werkgroep Waakhond) en Betty Nijmeijer (Werkgroep Water). Zij zijn herkiesbaar en beschikbaar.

Het is de bedoeling om tot een bestuur te komen dat een hecht team vormt en waarin verschillende aandachtsgebieden en disciplines geborgd zijn. Voor de benoemingsvereisten en informatie over het bestuur verwijzen wij naar bijgaande profielen bestuur VVAB en procedure benoeming.

Indien u wilt wijzen op mogelijk geschikte voorzitters- en bestuurskandidaten dan verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk te melden aan de selectiecommissie. Mocht u zelf belangstelling hebben voor het voorzitterschap of een andere bestuursfunctie, dan nodigen wij u van harte uit uiterlijk 23 april 2021 een brief te richten aan de selectiecommissie, ten name van Fred Kramer (waarnemend voorzitter), bij wie u ook inlichtingen kunt inwinnen.

Gelieve in de sollicitatiebrief te motiveren waarom u voorzitter of bestuurslid zou willen worden en waarom u denkt daarvoor in aanmerking te komen. Wij verzoeken u tevens een curriculum vitae toe te voegen, waarin ondermeer wordt aangegeven welke overige functies - betaald of onbetaald - u op dit moment vervult of binnenkort gaat vervullen.

Uw brief zal vertrouwelijk worden behandeld.

[Profielen bestuur VVAB en procedure benoeming] (maart 2021) (PDF-bestand)

[Rogier Noyon weg als voorzitter] (4 maart 2021)


(FK, 2/4/2021)

NIET ACTIEF

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.