Rogier Noyon weg als voorzitter VVAB

Op de recent gehouden algemene ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) bleek er, naar aanleiding van een voordracht van het bestuur, onvoldoende vertrouwen in de wijze waarop het bestuur is omgegaan met de mogelijke schijn van belangenverstrengeling van een kandidaat-bestuurslid.

Bij monde van de voorzitter weerlegde het bestuur dat er op dat vlak wat aan de hand was. Uit de stemming concludeerde de voorzitter dat een meerderheid van de aanwezigen meer geloof hechtte aan 'niet op feiten gebaseerde verdachtmakingen' dan aan het relaas van het bestuur. Dit was voor Rogier Noyon aanleiding om zijn aftreden aan te kondigen.

De overige zittende bestuursleden hebben eenzelfde stap overwogen, maar hebben besloten aan te blijven en een nieuwe algemene ledenvergadering voor te bereiden waarop een nieuwe voorzitter zal worden gekozen.

[Agenda ALV 2021]
[Kort verslag ALV 2021]
[Notulen ALV 2021]


(FK, 4/3/2021)

NIET ACTIEF

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.