Plannen besproken in Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit

Amsterdam Museum terug naar de tekentafel

Op woensdag 3 februari 2021 werden de verbouwingsplannen van het Amsterdam Museum aan de Kalverstraat besproken in de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Nu de plannen zijn gepresenteerd, blijkt de ingreep behoorlijk fors te zijn. CRK adviseert vooralsnog niet positief over de plannen.
Vogelvlucht met in geel en groen de veranderingen aan het complex (Amsterdam Museum)

De VVAB had in een eerste reactie in november vorig jaar al aangegeven in principe positief te staan tegenover een verbouwing van het museum, maar wel zorgen te hebben over de concrete uitwerking. Het Amsterdam Museum is gehuisvest in het voormalige Burgerweeshuis, een beschermd rijksmonument dat zeer hoge monumentale waarden vertegenwoordigt.

Het museum wil de Gedempte Begijnensloot, sinds 1975 de Schuttersgalerij, vervangen door een grote museumzaal, waardoor de bouwmuren en kappen van de gebouwen aan weerszijden van de huidige Schuttersgalerij grotendeels worden gesloopt. Ook de steeg zelf verdwijnt, waardoor de stedenbouwkundige structuur wordt aangetast. Bovenop de nieuwe bouwmassa, met een gedeeltelijk ondergrondse ingang en meerdere museumzalen, moet een dakterras komen. En het gebouw van het café-restaurant wordt vervangen door nieuwbouw met nieuwe museumzalen.

Meisjesplaats ontworpen door Jacob van Campen met sierbestrating uit 1975

Tenslotte verrijst aan de St. Luciensteeg, naast de Weeshuispoort, eigentijdse nieuwbouw die het silhouet en aanzien van het complex vanaf de Nieuwezijds Voorburgwal ingrijpend wijzigt. De gevelstenenmuur verdwijnt daardoor. Bovendien wil men de monumentale Meisjesplaats, een stenen binnenplaats waar sinds 1975 sierbestrating ligt, transformeren tot een tuin. Daar staat tegenover dat het museum door deze ingreep in het historische gebouwencomplex beter kan functioneren.

In de CRK werden grote zorgen geuit over de massaliteit van de nieuwe bouwmassa's en de gevolgen daarvan voor de fijnmazigheid en kleinschaligheid van het historische gebouwencomplex. Alhoewel de forse ingreep in de stedenbouwkundige structuur door de sloop van de Schuttersgalerij ook voor de CRK niet onbespreekbaar is, wordt het huidige voorstel toch als te ingrijpend afgewezen. Eigenlijk vond men de kwaliteit van wat verdwijnt, zoals de ingreep van 1975, groter dan wat daarvoor in de plaats komt. De architecten zijn teruggestuurd naar de tekentafel en de CRK wacht een gewijzigd en verbeterd plan af. De VVAB kan niet anders doen.

[Advies CRK] (3 februari 2021, PDF-bestand, 100.9 KB)

[Eerste reactie] (20 november 2020, PDF-bestand, 127.8 KB)


(WS, 4/2/2021)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.