Open brief aan de burgemeester over de balans van de binnenstad

De VVAB heeft een open brief geschreven aan de burgemeester over de balans in de binnenstad. Volgens de VVAB is het 5 voor 12. Maatregelen zijn nu nodig om de balans te herstellen. De brief is als opiniestuk enigszins ingekort geplaatst in Het Parool van 11 april j.l. De brief luidt als volgt:

Geachte heer Van der Laan,

Het aantal locaties waar woningen worden aangeboden aan toeristen neemt snel toe.

Op 2 maart jongstleden medeondertekende u een convenant tussen KLM en Xiamen Airlines om meer (Chinese) toeristen naar Amsterdam te halen. In vijf jaar tijd meer dan drie keer zoveel als vorig jaar. We vragen ons af wat u bedoelde toen u het in uw nieuwjaarstoespraak had over het op zoek gaan naar een balans tussen economische groei en leefbaarheid in Amsterdam. U wilt dat Amsterdam in de top vijf staat van meest concurrerende steden in de wereld, u wilt meer toeristen/bezoekers én aandacht voor de drukte in de stad. Er staat ook een balansnota op stapel, die wordt opgesteld door Economische Zaken. Waar zal het 'balanspunt' komen te liggen?

Burgemeester, u bent druk met het 'verkopen' van de stad, maar voor wie doet u dat eigenlijk? Voor uw burgers? Terwijl woningzoekenden in Amsterdam meer dan tien jaar op een woning wachten, vindt een toerist met een paar muisklikken binnen een uur onderdak in onze stad. Airbnb, Wimdu, etc. hebben hun aanbod het laatste jaar verdubbeld; zij hebben, veelal in reguliere woningen, nu bijna 13.000 adressen met ruim 25.000 bedden in Amsterdam en hebben geen boodschap aan illegale verhuur. Het aantal hotelbedden is sinds 2000 ruim verdubbeld. De hotelstop is er niet voor niets, maar blijkt boterzacht. Het einde van de ongebreidelde hotelgroei is nog niet in zicht terwijl het aantal hotelovernachtingen per inwoner in Amsterdam nu al hoger is dan waar ook in Europa. Zelfs Barcelona, Praag, Parijs en Rome komen niet zo hoog op deze ranglijst, die in feite aangeeft hoe ver de balans zoek is.

Burgemeester, u hebt aangegeven dat u de drukte in de stad een serieus probleem vindt. Dat zijn behartigenswaardige woorden, maar wat doet u eraan? Wat doet u voor uw inwoners? Zij zijn het die decennialang in het opknappen en onderhouden van de historische panden hebben geïnvesteerd. Nu wordt gewoon tegen hen gezegd: als jullie last hebben van de drukte, moet je maar niet gaan wonen in het toeristisch centrum. Voor huurders stijgen de huren, of ze worden uit hun woning gepest omdat de eigenaar een beter renderende bestemming heeft gevonden. Voor projectontwikkelaars is investeren in woningen minder interessant omdat het rendement van hotelontwikkeling veel hoger ligt. Panden die voor woningen geschikt zouden zijn krijgen daardoor vaak heel andere bestemmingen.

Misschien doen wij u onrecht. Misschien wilt u wel aan de slag voor uw inwoners, maar kunt u niet veel uithalen. U wordt immers omringd door een College en een Raad die de groeiende disbalans niet lijken te onderkennen, of het probleem althans niet oppakken. Sommige bestuurders lijken ook niets op te hebben met bewoners. Neem bijvoorbeeld de raadsleden Ruigrok en Bakker, die in een opiniestuk schrijven dat 'wij' niet terug willen naar de armoedige jaren zeventig toen onze binnenstad zo slecht onderhouden was. Dat is werkelijk de wereld op z'n kop. Zij vergeten niet alleen dat het vooral bewoners waren die toen de stad hebben opgeknapt, maar ook dat door bewonersverzet voorkomen is dat grote delen van de oude binnenstad zijn platgegooid voor grote verkeersuitbreidingen. Zonder die bewoners stond Amsterdam nu niet op de Unesco werelderfgoed-lijst!

En wat te denken van de bijdrage van zo'n 80.000 centrumbewoners -die met zijn allen zo'n 2.5 à 3 miljard euro per jaar verdienen- aan de stedelijke economie? Moet dat niet meewegen in de doorgaans economisch gemotiveerde standpunten over doorontwikkeling van de stad? Leefbaarheid heeft toch ook een economische dimensie.

Misschien is de tijd opnieuw aangebroken voor breed en heftig verzet. Onlangs stond u voor de nieuwe bezetters van het Maagdenhuis. Binnenkort moet u misschien uw bewoners toespreken omdat zij het niet langer accepteren dat hun leefomgeving verslechtert en dat de overlast van toerisme niet alleen de openbare ruimte beheerst en verpest, maar ook hun privé-domein steeds meer binnendringt. Gaan we Barcelona achterna waar woedende bewoners de straat zijn opgegaan omdat ze er schoon genoeg van hebben dat hun stad wordt weggegeven aan het massatoerisme?

Voor de VVAB is de grens gepasseerd: stop de uitverkoop van onze stad. Wij vragen u dringend om uw rol als burgervader op te pakken, samen met uw collega-bestuurders. Toerisme moet ingedamd worden in plaats van uitgebreid en de leefbaarheid van de stad moet worden beschermd. Zorg voor een klimaat waarin bewoners, ondernemers en toeristen ontspannen met elkaar kunnen omgaan. De VVAB vraagt om concrete maatregelen die het tij keren. Om te beginnen:

  • voer onmiddellijk een échte hotelstop in en pas het 'nieuw voor oud-criterium' toe;
  • krijg grip op de situatie rond short stay en schrap de uitzonderingsbepalingen;
  • staak de campagne voor nog meer logies-ruimte in Amsterdam;
  • besteed het budget van Amsterdam Marketing aan verbetering van het woon- en leefklimaat en adequate handhaving;
  • beperk de toegankelijkheid van de binnenstad voor touringcars en verbied bierfietsen, bier-waterfietsen, drijvende badkuipen, etc.;
  • bepaal het maximaal aantal evenementen dat onze binnenstad aankan en geef nog maar zeer selectief evenementen-subsidies.
Om ieder misverstand te voorkomen, wij pleiten niet voor een slot op de stad. Toeristen uit binnen- en buitenland zijn welkom. Maar de binnenstad leent zich qua schaal en karakter niet voor massale bezoekersstromen; zij raakt daardoor uit balans. Om een prettig woon- en leefklimaat te garanderen en de groeiende onvrede onder bewoners (en een deel van de ondernemers) te beteugelen, zijn doortastende maatregelen nodig. Daarmee wordt ook een dam opgeworpen tegen de toenemende intolerantie jegens toeristen.

De komende jaren bepalen welke kant de binnenstad opgaat. Wordt de binnenstad weer een plek waar wonen, werken en recreëren samengaan of wordt de binnenstad een toeristisch themapark waarin bewoners zich niet meer thuis voelen? Het is 5 voor 12.

Herstel de balans.

De brief was ondertekend door Jos Otten, voorzitter, en Fred Kramer, secretaris, van het bestuur van de VVAB.

Opinieartikel in Het Parool, 11 april 2015:
['Stop de uitverkoop van onze stad']


(WS, 7/4/2015)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.