Geen groenperkjes op de grachten

In een schriftelijke inspraakreactie op de Groenvisie van de gemeente Amsterdam heeft de VVAB kritiek geleverd op de sluipende komst van groenperkjes op de grachten. Dat is een verkeerde manier van 'vergroening' omdat de grachten een beschermd stadsgezicht vormen.
Groenperkje met hekje op de OZ Voorburgwal (foto Rogier Noyon)
Het referentiebeeld van de grachtengordel op een oude foto: stenige kades met bomen, zonder obstakels en hekjes.

De VVAB waardeert het voornemen van de gemeente om de hoofdgroenstructuur van onze stad te beschermen en te versterken, inclusief de ecologische groenverbindingen stadinwaarts. Als het echter gaat om het beschermen van de groenstructuur van de binnenstad vindt de VVAB de Groenvisie een stap terug vergeleken met het bestaande beleid zoals neergelegd in de 'Puccini Methode'. Hierin is duidelijk aangegeven dat de ruimtelijke kwaliteit van de grachten van dien aard is dat alleen bomen zijn toegestaan, al het andere groen behoort tot de categorie 'niet toepassen'. Dat betekent dat groenperkjes op de grachten in de binnenstad niet mogelijk zijn.

Stenige kades hebben trouwens een functie op zich. Het is niet terecht om het leeg laten van een wallenkant bij opheffen van parkeerplaatsen als 'functieloos' op te vatten. Het ruimtelijk beeld dat ontstaat door openbare ruimte leeg te maken en te houden, is een kwaliteit op zich die ook weer bepaalde functies mogelijk maakt, zoals genieten van de stad, aan het water zitten, op en af boten stappen en natuurlijk ruimte voor voetgangers. De groenperkjes voegen bovendien nauwelijks wat toe aan de vergroening, verduurzaming en klimaattransitie, zo vlak langs het water. De bomen doen dat daarentegen wel.

De VVAB heeft gevraagd cultuurhistorie en het beschermd stadsgezicht een duidelijker plaats te geven in de Groenvisie.

[Inspraakreactie] (PDF-bestand, 118.4 KB)


(WS, 18/7/2020)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel 2 reacties op dit artikel.

Ik vind dit een verwerpelijke vorm van puritanisme. De perkjes zien er op veel plekken prachtig en vrolijk uit. Ook de bomen weg van de grachten? De fietsenrekken? En de rijtuigen terug? Is hierover een ledenraadpleging gehouden?

 Herman Vuijsje 7/1/2021 17:35:55

Ik onderschrijf de gedachte dat zelfs kleine (door particulieren geplaatste) perkjes het beeld van de binnenstadsgrachten ontsieren en het gebruik door deelnemers van de openbare ruimte langs de walkanten hinderen. Ik vind het ook een niet authentiek en storend gezicht.

 Pieter Zuidema 2/10/2020 12:44:48

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.