Terrasuitbreiding op brugvleugels

Het stadsdeel Centrum wil een wijziging doorvoeren in het in 2011 vastgestelde terrassenbeleid. Het stadsdeel gaat terrassen toestaan op brugvleugels, wat tot nu toe nooit werd toegestaan. De VVAB heeft hiertegen ernstige bezwaren vanwege het beschermd stadsgezicht, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.
Op deze locaties wil het stadsdeel beginnen met het toestaan van terrassen op brugvleugels.

Het stadsdeel heeft gekeken op welke brugvleugels 'voldoende ruimte' zou zijn om terrassen toe te staan. De hele grachtengordel is doorgelopen en men heeft de volgende 26 locaties uitgekozen:

Keizersgracht 312 hoek Berenstraat, Keizersgracht 711 hoek Utrechtsestraat, Kloveniersburgwal 125, Kloveniersburgwal 127, Leidsegracht 68, Looiersgracht 144, Paleisstraat 16, Prinsengracht 341, Prinsengracht 424, Prinsenstraat 27, Prinsenstraat 30, Reestraat 2 hoek Keizersgracht, Roetersstraat 2, Rozengracht 251, Singel 278, Singel 321, Singel 387, Singel hoek Korte Korsjespoortsteeg, Torensteeg 7, Torensteeg 8, Utrechtsestraat 19, Utrechtsestraat 102, Utrechtsestraat 119, Utrechtsestraat 17, Vijzelstraat 137, Zandhoek 14-15

Voorbeeld van een terras op een brugvleugel: voetgangers moeten over de rijweg lopen.

De VVAB heeft ernstige bezwaren tegen deze uitbreiding van de terrassen vanwege de aantasting van het beschermd stadsgezicht en vermindering van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Terrassen vormen nu al een aantasting van het visuele beeld van het beschermd stadsgezicht waar Amsterdam terecht zo trots op is. Door terrassen op brugvleugels in de grachtengordel te plaatsen vallen ze nog meer op, zowel vanaf het land als vanaf het water.
Bovendien gaan terrassen op brugvleugels ten koste van de ruimte voor voetgangers: het gaat immers om stoepen waarop obstakels worden gezet. De grote toename van voetgangers, waarmee Amsterdam wordt geconfronteerd, betekent dat nagedacht moet worden over het scheppen van extra ruimte voor voetgangers in plaats van deze nog eens te beperken door het toestaan van extra terrassen.
Tenslotte draagt de maatregel nóg verder bij aan de ontwikkeling van een toeristisch pretpark waar bewoners niets te zoeken hebben. De balans raakt nog verder verstoord. Met de voorgenomen beleidswijziging wekt het stadsdeel de indruk het commerciële en private belang van de exploitatie van de binnenstad door enkele horecabedrijven zwaarder te wegen dan het algemene belang van de leefbaarheid voor de bewoners van onze binnenstad. Financieel gewin en privatisering van de openbare ruimte gaan dan vóór de leefbaarheid.

Opmerkelijk is dat er in het voorstel geen enkel argument staat waarom de terrassen moeten worden uitgebreid. Het stadsdeel faciliteert de uitverkoop van de stad zonder deugdelijke motivering. Het stadsdeel maakt een niet te volgen afweging tussen het belang van een veilige en mooie openbare ruimte met prioriteit voor de voetganger en de wens om een paar terrastafeltjes extra neer te kunnen zetten.

De VVAB noemt het "ongerijmd" dat op een moment dat allerhande organisaties zich buigen over het vraagstuk hoe de balans in de binnenstad beter beschermd kan worden, er gewoon wordt doorgegaan met het faciliteren en zelfs stimuleren van ondernemers die hun nering willen uitbreiden ten koste van de openbare ruimte. De VVAB wil geen verdere privatisering van de openbare ruimte. Met de beoogde wijziging worden vooral de financiële belangen van de horeca gediend. Deze belangen wegen niet op tegen het algemeen belang van de stad bij een restrictief en op spreiding gericht horecabeleid, en een openbare ruimte waar bewoners en toeristen zich ontspannen kunnen verplaatsen en genieten van de schoonheid van de stad.

[Zienswijze VVAB] (PDF-bestand)


(WS, 29/4/2015)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.