VVAB wil een ander gebruik van de Oude Kerk

De VVAB heeft in een raadsadres de alarmklok geluid over de Oude Kerk. In een aantal inspraakreacties in de raadscommissie van 8 januari 2020 werden vraagtekens gezet bij de huidige exploitatie van het gebouw die het gebouw niet voldoende respecteert.
De Oude Kerk. Het oudste gebouw van Amsterdam is een beschermd rijksmonument.

In het raadsadres protesteert de vereniging tegen de huidige 'kunstinstallatie' in het eeuwenoude kerkgebouw. De tentoonstelling onttrekt niet alleen de monumentale interieuronderdelen als het koorhek en de preekstoel volledig aan het zicht; ook de andere belangrijke kernwaarden van het gebouw zijn maandenlang ingrijpend aangetast, zoals de beroemde lichtval, de ruimtelijke werking en de akoestiek. De kerk is de komende maanden niet meer te gebruiken door de ouderkerkgemeente en is als monument niet meer te ervaren door bezoekers en monumentenliefhebbers.

In zijn inspraakreactie in de raadscommissie zei VVAB-voorzitter Rogier Noyon dat de vereniging geen oordeel heeft over de conceptuele kunstuitingen zelf. De vereniging heeft een probleem met het onderschikt maken van de monumentale waarden aan het gebruik van het bouwwerk als museum voor hedendaagse kunst. De Oude Kerk heeft drie functies: het is het oudste en mooiste monument van Amsterdam, het is een protestantse kerk en het is een tentoonstellingsruimte: "Ons idee van monumenten is echt niet dat ze steriel slechts doorgegeven hoeven te worden aan volgende generaties. Wij zien graag monumenten die midden in de samenleving staan. Daarom zijn we op zich niet tegen deze formule van de drie functies. En zelfs kunnen die functies elkaar uitdagen en kan het gebeuren dat ze af en toe schuren. Maar het succes van zo'n formule staat of valt met de balans tussen die drie functies. En dat kan alleen bewerkstelligd worden met respect, tact en overleg." Aan dat laatste heeft het de afgelopen tijd volgens Noyon ontbroken.

Behalve Noyon waren er een aantal andere insprekers, waaronder klokkenluider Bert Nap en Oude Kerk-specialist Guido Hoogewoud. De VVAB lichtte ook haar rapport toe over schade aan de zerkenvloer. De Stichting de Oude Kerk had een aantal jonge kunstenaars gevraagd in te spreken. Die zeiden dankzij de mogelijkheden die de Stichting de Oude Kerk hen bood, voor het eerst in de Oude Kerk te komen, in een wijk die zij voorheen meden. De VVAB kreeg steun van raadslid Diederik Boomsma (CDA).

In de raadscommissie erkende wethouder Touria Meliani (GroenLinks) dat het de taak van de gemeente is te beoordelen of de kunstuitingen in de Oude Kerk binnen de monumentenregels blijven. Blijft het monument wel in stand? De gemeente gaat onderzoeken of er schade is toegebracht aan de zerkenvloer. Ook zal de gemeente opnieuw een initiatief nemen om de partijen bij elkaar te brengen.

Meer lezen:
[Raadsadres] (PDF-bestand, 65 MB)
N.B. Het raadsadres bevat een bijlage met een overzicht van schade aan de zerkenvloer.
[Inventarisatie van problemen]
[Artikel Henk Verhoef]
[Proform-bezwaar tegen tentoonstelling Oude Kerk]
[Oude Kerk met bestuursdwang aangeschreven]

Eerdere artikelen:
[Dirck Crabeths Sterfbed van Maria in de Mariakapel] (Binnenstad 291)
[Een nieuw raam voor de Heilig grafkapel van de Oude kerk] (Binnenstad 287)
[Kerkmeubilair bedreigd] (Binnenstad 254)


(WS, 9/1/2020)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Ik vind dat de functie "tentoonstellingsruimte" ondergeschikt moet zijn aan de monumentale status. Bezoekers moeten alle monumentale aspecten kunnen ervaren zonder daar veel moeite voor te hoeven doen. Dus vrije zichtlijnen, vrije loopruimte en geen objecten of geluiden die afdoen aan het meest waar..
[Meer lezen]

 Peter Poelstra 16/1/2020 09:11:11

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.