VVAB kondigt juridische stappen aan tegen fietsparkeren in Lijnbaansgracht

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) gaat naar de rechter als de gemeente haar plannen voor een permanente fietsenstalling voor 1000 fietsen in de Lijnbaansgracht bij het Leidseplein doorzet. De VVAB vindt dat de status van beschermd stadsgezicht en Unesco Werelderfgoed onvoldoende betrokken zijn in de planvorming en dat er onvoldoende rekening is gehouden met eerder vastgesteld beleid voor de grachten.
Enkele artist's impressions hoe het er mogelijk uit gaat zien. Uit: Inspiratie Fietsparkeren op het water (gemeente Amsterdam)

Woensdag 11 maart staat het Leidsplein op de agenda van de gemeenteraad en kan de raad alsnog beslissen dat er een nader onderzoek naar alternatieven moet plaatsvinden. De VVAB wil dat er met name wordt gekeken naar een oplossing voor het fietsparkeren op het landje naast Paradiso.
De grachten zijn het belangrijkste onderdeel van de aanwijzing tot Werelderfgoed van de Unesco, dat ook geldt voor de zogenaamde 'bufferzone', net buiten de grachtengordel. Daarnaast is bebouwing van de grachten in tegenspraak met de gemeentelijke beleidsnota's Waterplan Amsterdam, Water het Blauwe Goud (1999) en de Visie op het water van de Binnenstad (2006).
In de jaren negentig en begin deze eeuw heeft de VVAB geprobeerd enkele gedempte grachten weer open te laten graven, zoals het Kleine Gartmanplantsoen. De vereniging ziet het voornemen van de gemeente als de omgekeerde wereld. In plaats van opengraven gebeurt nu het tegenovergestelde. Dit VVAB kan vanuit haar doelstelling niet anders dan zich hiertegen verzetten.

Jos Otten, voorzitter: "De VVAB wil en zal de flagrante schennis van de aantasting van ons Blauwe Goud proberen tegen te houden. Het is voor de vereniging een principiƫle zaak; de grachten zijn geen restruimte voor bouwsels waarvoor op het land geen plaats is. Dat betekent een teloorgang van onze wereldberoemde grachten. Wij vinden dit net zo belangrijk als destijds de sloop van de monumenten van het BG-terrein of de sloop van de prachtige Hogesluis-brug over de Amstel, die de VVAB allebei heeft weten tegen te houden."

Voor het plaatsen van een permanente voorziening op de grachten is een bouwvergunning nodig. Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. De VVAB is vanwege haar statutaire doelstelling belanghebbende. De VVAB hoopt dat bewoners van de Zieseniskade eveneens juridische stappen zullen ondernemen.

Meer informatie:
[Fietsparkeren Lijnbaansgracht]

Artikel in NRC Amsterdam (13 maart 2015):
[Fietsenstalling in gracht uitgesteld]


(WS, 6/3/2015)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.