Vereniging heeft bezwaren kenbaar gemaakt tegen hotelplan aan de Amstel

Op 13 juni 2019 publiceerde stadsdeel Centrum een ontwerpbesluit om een vergunning te verlenen voor het veranderen en vergroten van de woonhuizen Amstel 107-111 en Nieuwe Prinsengracht 2-4. Daarmee wordt verdere hotelontwikkeling in deze panden mogelijk gemaakt. De plannen lagen zes weken ter visie.
Amstel 107-111 / Nieuwe Prinsengracht 2-4

Er is in het pand aan de Amstel al een hotel gevestigd, maar het besluit staat de uitbreiding toe van het aantal hotelkamers, ook naar de panden aan de Nieuwe Prinsengracht, die typische woonhuizen zijn met ingangen aan de straat. Het voorgenomen besluit is op maar liefst zes punten in strijd met het bestemmingsplan: de bouwhoogte wordt overschreden, er vinden doorbraken plaats, de bestaande ontsluiting wordt verwijderd, verschillende bouwlagen worden in gebruik genomen als hotel, trappenhuizen worden in gebruik genomen voor de hotelfunctie en een deel van de begane grond wordt in gebruik genomen als restaurant. Opmerkelijk is dat het stadsdeel heeft aangegeven het belang van de aanvrager zwaarder te wegen dan het belang van het handhaven van het bestemmingsplan. De VVAB heeft haar bezwaren kenbaar gemaakt in een zienswijze.

De VVAB heeft ook bezwaar tegen de sloop van bepaalde onderdelen van het 'orde 2'-pand aan de Amstel, in het bijzonder de in 1921 door architect Karel Petrus Tholens gerealiseerde ingang met marmeren vestibule en hoofdtrap. Ook is er bezwaar tegen de aantasting van de gemeentelijke monumenten aan de Nieuwe Prinsengracht door het dicht zetten van de ruimtes tussen de panden met trappenhuizen. Er is dus behalve een zienswijze, ook een bezwaarschrift opgesteld, namelijk tegen de afzonderlijk verleende sloopvergunning, die aan de bouwvergunning vooraf gaat.

De VVAB hoopt dat het stadsdeel terug komt op haar voornemen dit plan te vergunnen. De vereniging vindt verdere hotelontwikkeling - gelet op de al bestaande disbalans tussen wonen, werken en verblijven in de binnenstad - ongewenst. 'Uitbreiding van de hotelfunctie heeft voor de buurt negatieve effecten'.

Meer lezen:
[Zienswijze] (31 juli 2019) (PDF-bestand, 168.7 KB)
[Bezwaarschrift] (24 juli 2019) (PDF-bestand, 154.9 KB)


(WS, 14/8/2019)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.