Subsidiestelsel vervangt fiscale aftrek

Enkele jaren geleden schrokken wij van het voornemen van de regering om de fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten af te schaffen. Deze bezuiniging treft vooral de eigenaren van kleine rijksmonumenten zoals woonhuizen in de Amsterdamse binnenstad.

Wij vreesden dat het reguliere onderhoud zou worden uit- of afgesteld. De landelijke erfgoedorganisaties vroegen aan de minister een alternatief voor het systeem van fiscale aftrek, bijvoorbeeld een subsidiestelsel voor onderhoud aan monumenten.

Kosten die in 2018 zijn gemaakt, kunnen in 2019 nog fiscaal worden afgetrokken. In 2020 kunnen particuliere woonhuiseigenaren voor het eerst subsidie aanvragen voor onderhoud of restauratie van monumentale onderdelen van hun rijksmonument. Het gaat daarbij om de kosten die in 2019 zijn gemaakt.
Behalve particuliere eigenaren van rijksmonumenten komen verenigingen van eigenaren (VVE's) in aanmerking. Zij kunnen vanaf 2020 subsidie vragen voor de instandhoudingskosten van hun rijksmonument, waaronder behalve regulier onderhoud ook restauratie wordt verstaan. In tegenstelling tot de fiscale aftrek is de woonhuissubsidie alleen bedoeld voor kosten van instandhoudingswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument.
Kosten voor het verduurzamen van een monument vallen hier niet onder. De toetsing van de uitgevoerde werkzaamheden wordt gedaan door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan de hand van de subsidieaanvraag. Om die reden zal volgend jaar een digitaal subsidieportaal worden geopend op de website van de RCE.

Vorig bericht:
[Fiscale aftrek blijft nog gehandhaafd in 2017]

Meer informatie:
[Website RCE]


(WS, 8/8/2019)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.