Nieuwe bezwaarprocedure tegen MUPI's

De gemeente Amsterdam heeft opnieuw vergunningen verleend aan JCDecaux voor het exploiteren voor digitale MUPI's in de Amsterdamse binnenstad. Op vier na werden alle aanvragen gehonoreerd met een omgevingsvergunning voor 8,5 jaar, dat wil zeggen tot het einde van de contractperiode. Bewegende beelden zijn echter niet toegestaan. De VVAB heeft pro-forma bezwaar aangetekend.

Vier aanvragen zijn aangehouden na negatief advies van de afdeling Ruimte en Duurzaamheid. Alhoewel de gemeente had kunnen besluiten deze aanvragen af te wijzen, is de procedure op verzoek van JCDecaux voor overleg opgeschort tot 9 september.

De MUPI's doen volgens de gemeente geen afbreuk aan het stadsgezicht

Digitale MUPI op de Amstel t/o 190 eist alle aandacht op. Je blik wordt er onwillekeurig naar toe getrokken.

Het feit dat de gemeente reclamezuilen toestaat in het beschermd stadsgezicht is opmerkelijk. Bij de aanwijzing als Werelderfgoed in 2010 heeft de Unesco enkele aanbevelingen gedaan, waaronder het nemen van maatregelen tegen agressieve buitenreclame waaronder videoschermen. De Unesco ziet reclame als een bedreiging voor het Werelderfgoed en ziet zij graag dat de siteholder voorkomt dat de videoschermen straks niet meer zijn weg te denken uit het straatbeeld, juist vanwege de impact op het stadsgezicht. De VVAB is het hiermee eens, zoals zij ook in een ingezonden brief in Het Parool heeft laten weten.

De gemeente erkent in de besluiten dat het vertonen van bewegende beelden afbreuk doet aan het beschermd stadsgezicht. Om die reden zijn de vergunningen alleen verleend onder voorwaarde dat geen bewegende beelden worden getoond: "Het is uitsluitend toegestaan om digitaal beelden te vertonen waarbij de beelden minimaal 6 seconden moeten stilstaan. Niet toegestaan zijn bewegende beelden." Het plaatsen van de digitale MUPI's is en blijft echter in strijd met het bestemmingsplan. Er wordt daarom door de gemeente afgeweken van het bestemmingsplan, wat mogelijk is maar alleen met een deugdelijke motivering. Deze luidt dat het plaatsen van de MUPI's onder de genoemde voorwaarde "geen onaanvaardbare gevolgen heeft voor de openbare ruimte en veiligheid en geen onevenredige verstoring van het straatbeeld en de ruimtelijke kwaliteit van het beschermd stadsgezicht tot gevolg heeft." Om deze stelling te onderbouwen is een summiere ruimtelijke onderbouwing toegevoegd, voor elke MUPI verschillend, waarin is bekeken of de MUPI's de verkeersveiligheid aantasten.
Er is daarbij geen advies gevraagd aan de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. De onderbouwing daarvoor luidt: "Het project is niet getoetst aan redelijke eisen van welstand. Het betreft een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is." Het is zeer de vraag of dat juridisch zal standhouden: 8,5 jaar is een behoorlijk lange periode waarbinnen vermoedelijk al de technische, in ieder geval de economische levensduur van de desbetreffende objecten valt. Het is niet toevallig dat de looptijd samenvalt met de contractperiode. JCDecaux heeft dus alle reden om tevreden te zijn, op één punt na: bewegende beelden zijn niet langer toegestaan.

De VVAB had verwacht dat de vergunningen niet zouden verleend, gelet op het eerdere besluit op bezwaar, waarin de verleende vergunningen werden ingetrokken. De VVAB had in een brief aan het stadsdeel gevraagd de vergunningen te weigeren, in overeenstemming met haar besluit op bezwaar. De vereniging heeft tegen deze alsnog verleende vergunningen pro-forma-bezwaar gemaakt. Het indienen van een bezwaarschrift heeft overigens geen opschortende werking, met andere woorden, JCDecaux mag de MUPI's nu al plaatsen. Een voorlopige voorziening heeft echter geen zin, want de MUPI's zijn al geplaatst. Het gaat feitelijk om legaliseringsvergunningen.

Beroep van JCDecaux tegen het besluit op bezwaar

Tegen het hierboven genoemde besluit op bezwaar d.d. 31 januari 2019, waarin de VVAB in het gelijk werd gesteld, heeft JCDecaux beroep aangetekend bij de rechtbank Amsterdam. De VVAB heeft de rechtbank laten weten als belanghebbende deel te willen nemen aan deze beroepszaak.

De verleende vergunningen

Op 25 juli 2019 werden deze 8 besluiten gepubliceerd:
(4381527) [Amstel 190] (PDF-bestand)
(4381623) [Beursplein 70] (PDF-bestand)
(4381683) [Damrak 6-7] (PDF-bestand)
(4381701) [Damrak 97] (PDF-bestand)
(4381717) [Damrak 88] (PDF-bestand)
(4381743) [De Ruijterkade 35] (PDF-bestand)
(4381773) [1ste Wet.plantsoen 56-74] (PDF-bestand)
(4384067) [Haarlemmerplein 2] (PDF-bestand)

Op 1 augustus werden deze 21 besluiten gepubliceerd:
(4384127) [Leidseplein 33] (PDF-bestand)
(4384153) [Leidseplein 23-25] (PDF-bestand)
(4384299) [Mr. Visserplein hoek Valkenburgerstraat] (PDF-bestand)
(4384375) [Muntplein 6] (PDF-bestand)
(4384537) [Nieuwezijds Voorburgwal 182] (PDF-bestand)
(4385881) [Nieuwezijds Voorburgwal 226] (PDF-bestand)
(4387051) [Oosterdokskade 148] (PDF-bestand)
(4387101) [Paleisstraat 101] (PDF-bestand)
(4387135) [Rembrandtplein 16] (PDF-bestand)
(4387245) [Rembrandtplein 46] (PDF-bestand)
(4387327) [Rembrandtplein 27] (PDF-bestand)
(4387407) [Rokin 140] (PDF-bestand)
(4387653) [Rokin 49] (PDF-bestand)
(4387675) [Rokin 119] (PDF-bestand)
(4387685) [Rokin 17] (PDF-bestand)
(4388733) [Singel 429-435] (PDF-bestand)
(4388793) [Singel 411] (PDF-bestand)
(4388835) [Spui 10] (PDF-bestand)
(4388881) [Spuistraat 179-181] (PDF-bestand)
(4389067) [Westeinde 2] (PDF-bestand)
(4389081) [H.M van Rantwijkplantsoen 1] (PDF-bestand)

De PDF-bestanden bevatten de besluiten, inclusief de aanvraag en een kaartje van de locatie van de MUPI.

Documenten

[Pro-forma bezwaar] (27 augustus 2019) (PDF-bestand, 164.9 KB)
[Besluit op bezwaar] (31 januari 2019) (PDF-bestand)

Eerdere artikelen:
[Reactie op artikel over MUPI's]
[MUPI's in de rechtbank]


(WS, 2/9/2019)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.