Hotel Toren

Bouwvergunning vernietigd door rechtbank

De rechtbank Amsterdam heeft het zgn. herstelbesluit van stadsdeel Centrum vernietigd. Het stadsdeel Centrum zal een nieuw besluit moeten nemen, indachtig deze uitspraak van de rechtbank.
Hotel Toren, Keizersgracht 164, herkenbaar aan de oude dwarskap.

De rechtbank Amsterdam deed op 24 februari 2015 uitspraak in het bezwaar van de VVAB tegen de bouwvergunning voor Hotel Toren, Keizersgracht 164. Met deze vergunning werd het hotel toegestaan om het rijksmonument te vergroten met een doosvormige opbouw op de plaats waar zich ooit een historische kap bevond. Een restant van deze kap, een dwarskap aan de voorzijde, moet voor deze vergroting worden gesloopt. Tegen afgegeven sloopvergunning loopt eveneens een procedure.

Over de bouwvergunning was reeds uitspraak gedaan door de rechtbank, maar het stadsdeel had een nieuw besluit genomen, het zgn. 'herstelbesluit', om de geconstateerde gebreken te herstellen. Ook dit herstelbesluit is nu door de rechtbank vernietigd.
De welstandscommissie heeft in haar advies van 15 februari 2012 overwogen dat de nieuwe opbouw qua vorm geen enkele relatie heeft met de oorspronkelijke kapvorm van het pand, bestaande uit een dwarskap en twee zadeldaken. Volgens de welstandscommissie gaat door de voorgestelde ingreep de hiƫrarchie in het pand tussen de verdiepingen en de kap verloren. Gelet daarop ziet de rechtbank niet in dat, zoals het stadsdeel stelt, de oorspronkelijke dakconstructie herkenbaar blijft. Ook heeft het stadsdeel onvoldoende gemotiveerd dat geen sprake is van een onevenredige aantasting van het stadsbeeld.
Bovendien is naar het oordeel van de rechtbank het financiƫle belang van Hotel Toren op zichzelf niet voldoende om de conclusie te dragen dat sprake is van zodanig bijzondere individuele omstandigheden van de aanvrager, dat een afwijking van het negatieve welstandsadvies is gerechtvaardigd.
De rechtbank draagt het stadsdeel op binnen zes weken een nieuw besluit te nemen met inachtneming van haar uitspraak. Tevens is het stadsdeel veroordeeld tot het aan de VVAB uitbetalen van het betaalde griffiegeld.

UPDATE. De VVAB heeft het stadsdeel op 20 april in gebreke gesteld vanwege het niet tijdig nemen van een besluit, zoals opgedragen door de rechtbank. Dit besluit had op 7 april genomen moeten zijn. De VVAB verbeurt een dagelijks dwangsom indien niet binnen twee weken een besluit is genomen.

Meer lezen:
[Uitspraak] (PDF-bestand)
[Ingebrekstelling] (PDF-bestand)

[Hotel Toren: een slepende zaak] (Binnenstad 268)


(WS, 4/3/2015)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Goed om te horen. Het is zeker niet de eerste keer dat Hotel Toren haar pand wil aantasten. Als het hotel zo graag wil uitbreiden is het wellicht verstandiger om uit te kijken naar een ander pand. Als het vastgoed niet strookt met de ambities dan dient er naar alternatieven gekeken te worden zonder ..
[Meer lezen]

 A.E. Sermon 11/3/2015 22:06:40

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.